Arkiv

Blogg

2012-06-27
Anna-Eva Lohe

Open Space som hand i handske

Ibland så kommer formuleringar som hand i handske. Jag hade möjlighet att som styrelseledamot formulera en personlig kommentar på Svenska Open Space Institutets hemsida om varför jag arbetar med Open Space som metod och förhållningssätt. Följande växte fram och jag gillar det. Framför allt gillar jag Open Space!

“Hur kan man föra samtal med riktning och samtidigt ta vara på det som vi på förhand inte kan lista ut? Det som är i vardande? Det som växer fram? För mig är denna fråga oerhört kittlande och utmanande. Open Space ger en struktur för detta utan yviga gester. Den tillhandahåller en mänsklig miljö som talar till vår känsla av ansvarstagande, framtidstro och vår förmåga att skapa tillsammans. Open Space tänder engagemang och passion i de fall då uppgivenhet råder.  Den för på ett naturligt sätt människor närmare varandra i det som förenar. Denna upplevelse har funnits med mig sedan 2000 då jag gick min första utbildning med Harrison Owen och den fortsätter att fördjupa, inspirera och ge mig vägledning.”

Det ni får man säga var en bra investering! Misstänker du att Open Space kan vara som hand i handske även för dig – är du varmt välkommen till vår nästa Open Space-ledarutbildning på Solliden i Stockholm. Anmäl dig här på vår hemsida.