Blogg

2020-05-13
admin

7 tips om självledarskap från Next Stop You

Next Stop You: 7 tips för aktivt självledarskap i corona-krisen 

Här har vi summerat våra erfarenheter av att leda oss själva, hittills, under corona-krisen. Självledarskapet omfattar alla delar av livet. En del är konkret och en del mer djupgående attityder. Vår förhoppning är att tipsen kan bidra med perspektiv som du kan bli inspirerad av och gör till en egen utforskning, eller bekräftad i något som du kanske redan gör.

1. Bli medveten om din relation till det okända.

Hur reagerar du på det faktum att det än så länge finns väldigt få svar på hur länge krisen kommer ett pågå, eller hur långtgående konsekvenserna blir? Var medveten om att du liksom vi alla är mitt i det okända och att vi alla har olika sätt att reagera på det. Genom din medvetenhet så har du förutsättningar att kunna härbärgera de känslor och tankar som väcks. De speglar oftast inte sanningen om hur det kommer att bli utan är våra projektioner på framtiden. Skriv ner dem eller berätta om dem för någon du har förtroende för, med intentionen att släppa dem, så att du kan vara mer i nuet.

2. Gör saker som du älskar

I en kris är det lätt att dras med i oro och känslan av att situationen är övermäktig. Använd den här tiden till att göra sådant som betyder mycket för dig, som gör dig glad. Gör det just av den anledningen att du ger till dig själv, med andra ord att du investerar i självkärlek. Kom ihåg att flera gånger om dagen fråga dig själv; vad vill jag nu? Välj att göra det som gör dig glad, ger dig mening, lockar dig. Det kan vara enkla, små saker som lätt kan inkluderas mellan dina åtaganden och måsten. Resultatet när vi gör vad vi älskar eller har lust med är att vår tillfredsställelse ökar. Nog så viktigt i en tid av kris. Vi tränar också in en ny vana som vi kommer ha stor nytta av på längre sikt.

3. Var noga med informationskällor

Du har stor påverkan på din upplevelse av situationen genom vilken information du väljer att ta in, och hur du tar in den. Informationen påverkar hur du tänker, vilka slutsatser du drar och hur du upplever verkligheten. För det första, var noga med vilka informationskällor du använder. Var källkritisk och undvik att falla för sensationer. Sträva efter att förhålla dig känslomässigt balanserad så att du vidmakthåller din egen stabilitet. Fokusera på att söka lösningar istället för att fastna i problemet. Kan vi inte lösa problemet kan vi alltid hitta ett mer konstruktivt förhållningssätt i oss själva. För det andra, var noga med mängden information som du tar in.

Med en stor mängd information präglas gärna vår upplevelse av att krisen upptar hela vår värld. Faktum är att det också finns en vardag med vår, trädgård, vänner, familj – allt det som pågår rätt så mycket precis som vanligt. Hitta balansen som gör att du behåller din stabilitet och perspektiv i vardagen.

4. Var omtänksam – hjälp till

Det är lätt att känna sig otillräcklig när många har det svårt och krisen omfattar hela världen. Istället för att känna sig förlamad och frustreras så välj ett alternativt perspektiv. Fokusera på vad du faktiskt kan göra. Hjälp gärna till på sätt där du faktiskt går lite utanför dina egna vanor. Det händer något extra med oss när vi anstränger oss bortom vår egen komfortzon och privata sfär. Kanske ta dig an bostadsrättsföreningens trädgård som ett sätt att glädja dina grannar, för att du vill det. Anmäl dig till en hjälp-service online och var tillhands för människor som behöver hjälp. Skicka blommor till någon som skulle bli glad. Ta dig tid och prata med någon du möter på gatan, där du vanligtvis skulle stressa vidare. Gör det från en plats av genuin omtänksamhet, det här är en tid där det behövs mer än någonsin.

5. Disciplin och nytänk kring rutiner

Hur villig är du att gå utanför vardagens rutiner och gängse sätt att jobba? Vanans makt är stor. Likaså ovanans. Att skapa sunda rutiner när arbetet till största delen sker hemifrån ställer krav på disciplin. Tidsintervaller som bryts av pauser och rörelser och dagar som har en börja och ett slut. Att fika med en hemmajobbande granne på distans kan ge krydda på hemmatillvaron. Att göra en plan för dagen får sinnet att känna ro. Det är bra att vara spontan och go with the flow, men utan intention och riktning kan tiden tillslut bli knapp därför att omvägen tog över. Att skjuta upp och tänka ”senare” kan få till följd att dagen slutar mycket senare än det var tänkt. Det kan också vara ett tecken på ett undvikande. Känns dagen avslutad och komplett eller känner du en dos av skuld. Träna dig att känna efter succesivt under dagen om du ägnar dig åt det som är det viktigaste. Extra viktigt när feedback och stimulans till större delen behöver komma från dig själv.

6. Grunda dig själv på morgonen

Att vara grundad innebär att hålla sig närvarande och lojal med sin egen röda tråd under dagen. Det ligger nära tillhands att hänvisa till Aaron Antonovskys KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM påverkar vår förmåga att hantera stress och bevara vår hälsa. Just idag i corona-tider ställs dessa perspektiv på sin spets. Att starta dagen med en ritual eller rutin hjälper dig att bli grundad i dig själv. Det kan vara en meditation, andningsövning, en stunds läsning av en bok som när din andliga spis, musik eller något annat som du väljer. Att ta din egen tid, varje morgon innan allt drar igång sätter tonen för resten av dagen. Det stärker din förmåga att leda dig själv genom allt som dagen kan komma att kretsa kring

7. Ha andra att prata med som är goda lyssnare

Kanske är detta ett av de viktigaste tipsen att lyfta fram i förgrunden. Både att kunna ge och att vist förse sig med personer som är goda lyssnare. I den intensiva tid som vi nu lever i strömmar åsikter, spekulationer, antaganden, fantasier, fakta och information emot oss med ett jetplans hastighet. Det blir en del att processa och sortera i. Att ”tänkprata” in i någon annans generösa lyssnande kan underlätta det inre processandet. Någon som kan hejda sig och avstå från att blanda in sina egna åsikter eller känslor, ge tips och ytterligare input, kan vara guld värt. Be om det! Precis som du kan ge det till någon annan som en gåva.

 

2019-10-03
Marie Kaufmann

Så tänker Marie Kaufmann om mod


Hur skulle du beskriva innebörden i meningen ”Leadership is an Act of Courage”? Vad betyder den för dig?

Att verkligen leda innebär oundvikligen att komma i kontakt med det okända, det vill säga när vi inte vet vad vägen framåt är men situationen kräver ett vägval av oss. Det är då vi blir verkligt testade som ledare, för hur gör vi för att välja när vi inte vet? Som ledare är vi ofta skolade i att ha överblick och skapa kontroll. Vi är mindre skolade i hur vi ska leda när vi inte vet, inte har kontroll, och inte vet vad konsekvenserna kommer att bli. Då är det lätt att avstå från att leda, att backa, bli osynlig. Verkligt ledarskap innebär alltid att vi ställs inför situationer när vi inte vet. Då krävs mod. Mod att bli synlig i sitt ledarskap, att göra misstag, att det blev fel, bli kritiserad. Modet att välja ändå därför att det var det här jag trodde på, det var bästa vägen framåt, min intuition vägledde mig hit. Modigt ledarskap handlar om att leda genom handling, och anpassa vägen allteftersom vi går framåt.


Vad betyder det att vara modig?

På engelska är mod courage, som kommer från franskans Coeur, som betyder hjärta. Att vara modig betyder att följa sitt hjärta.


Varför är det viktigt?

Mod är viktigt därför det är vad som hjälper oss att stiga utanför vår kända men begränsade värld. Att stiga in i det okända är vad vi gör när vi har tillgång till vårt mod. Och det behöver vi göra som ledare, oavsett om vi leder en verksamhet, en process eller våra egna liv.


Hur modig är du?

Jag har bivit allt modigare med åren. Att finnas i ett sammanhang med starka och levande värderingar som Next Stop You ger mycket mod i den specifika situationen, även om jag är själv i ett uppdrag. Min personliga utvecklingsresa har lärt mig att aldrig kompromissa med att adressera det som kommit emellan mig och en annan. Där har jag blivit mycket modig. I år har jag deklarerat ett år att ha modet att möta det okända. Som ett resultat har jag bland annat börjat träna Shorinji Kempo, en kampsport där jag får möta många nya situationer. Inte lätt att vara nybörjare, men fantastiskt roligt och lärorikt!


När är det svårt att vara modig?

När jag hamnar i greppet av vad jag tror kommer bli konsekvenserna och att jag tror de kommer bli negativa. Men faktum är att vi aldrig kan fullt ut veta vilka konsekvenserna kommer bli. Så i slutänden är det värt att vara modig nog att följa sitt hjärta ändå

2019-08-11
Marie Kaufmann

Forskningen har svårt att hitta riktigt lyckade chefer

Läs dagens stimulerande DN Debatt om ledarens omöjliga uppdrag. ”Organisationers stora satsningar på ledarskapsförbättring förstärker en olycklig ledarcentrism. Bättre då att låta chefer och medarbetare ge ärlig och genomtänkt feedback för förbättring. Och mobilisera medarbetarna mindre som bihang till ledare och mer som medskapare av organisering och som delansvariga för verksamheten, skriver Mats Alvesson.”

Läs artikeln här.

 

2019-06-17
Marie Kaufmann

Söker du en inspirerande föreläsning?

Det har varit roligt att under två år utveckla Next Stop You-föreläsningen ”DU – det viktigaste verktyget!” och som bland annat Västra Götalandsregionen och Region Örebro län har tagit del av. I Örebro deltog vi vid årets Familjecentralskonferens den 8 maj med 1250 deltagare.

I föreläsningen har vi samlat kärnan av det vi står för och inkluderar i vårt arbete. Visst är goda verktyg bra, men utan att DU är närvarande och redo att arbeta med verkligheten så som den ser ut, så blir verktygen inte verksamma. Och det kräver att göra anspråk på sig själv som det viktigaste verktyget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskar ni en föreläsning i denna andra på 45-60 minuter – välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att bidra på ett sätt som aktiverar det personliga ledarskapet, ingjuter mod och jäkla anamma och bekräftar med inlevelse den ofta komplexa verklighet som många av er jobbar i. Låt vår synvända inspirera och utmana!

Kontakta marie@nextstopyou.se om du vill veta mer.

 

2019-03-27
Marie Kaufmann

Så tänker Ulf Bley om mod

Ledarskap är ett samspel mellan dig och omgivningen. Du tar initiativ som får en grupp eller individ att agera. Ska detta vara framgångsrikt måste du se dig själv och de andra klart, vilka mål vi har, vår kunskap, motivation, erfarenhet, personlighet, var vi är emotionellt i stunden etc. Denna klarhet visar det som förenar men också skillnader och kanske gränser som måste överskridas. Delar du med dig av denna överblick visar du också dig själv, det kan kännas naket. Detta kräver mod.

Jag är ofta modig. Det funkar om jag är autentisk, dvs att jag agerar från min egen övertygelse och känsla.

Det är svårt att vara modig i en fientlig miljö eller när man är omgiven av skepsis från andra. Men ofta är det just då som mod behövs, när någon måste stå upp för det som andra inte är villiga att se. Ska man lyckas måste man vara närvarande och i kontakt med sig själv. Modet kommer inifrån.

 

Arkiv