Blogg

2018-11-21
Anna-Eva Lohe

Vad säger Anna-Eva Lohe om mod?

Mod, då tänker jag på att våga leva i verkligheten. Att se den som den är och välkomna upplevelsen den skapar i mig. Speciellt när det blir obekvämt. Att stå kvar och avstå från att vika undan. Speciellt när det gäller mitt samspel med andra och mig själv. Att stå upp för min upplevelse och våga exponera det som pågår, både i mina vänskaps- och arbetsrelationer och utgå från det. Jag menar att vara personlig på ett sätt så jag kan fortsätta att ha nära, förtroendefulla och ”friska” relationer omkring mig. I en sådan miljö frodas jag och alla andra.

Mod, då tänker jag på hur viktigt det är. Om jag isolerar mig och inte gör mig synlig, blir priset distans och en upplevelse av separation. Kanske odlar jag till och med en idé om den andre som inte stämmer överhuvudtaget. Den existerar som en sanning i mitt sinne. Av någon anledning hamnar jag i ett ”försvar” och ser inte nyktert på vad det får för effekter på relationen. Det avståndet har ett högt pris. För mig blir det motsatsen till att ha ett öppet klimat, att vara tillåtande och kreativa tillsammans. Speciellt när utmaningarna är komplexa och verkligen behöver allas delaktighet. Och sanning att säga är att livet ofta ställer oss inför den typen av utmaningar.

Att vara modig är inte alltid lätt, men det är rätt. Nu när jag reflekterar över det så är det ofta en handling som kommer spontant i stunden som en respons från krafter djupt inom mig. Det har med mina värderingar att göra. I stunden tänker jag inte på det men i efterhand finns det ofta en tydlig koppling.

Mod, tänker på ett citat av Hanna Arendt, ”i stunden du exponerar dig själv så föds du”. I den stunden så kan du se mig tydligare och jag kan också se mig själv. På så sätt så kopplar jag mod till utveckling och förändring både av individen och gruppen. Vi påverkar på så sätt varandra till att utveckla vårt mod och i den processen blir tillit en effekt. Ur det perspektivet blir vi var och en personligen viktiga väktare av att bevara tilliten till varandra. Att vara modig blir en i högsta grad individuell handling – en akt av ledarskap – som jag själv behöver välja att odlar genom mitt sätt att leda mig själv genom livet. Inte som en destination utan som en ständig pågående process.

Alla svåra passager som jag kan erinra mig när jag tittar tillbaka på livet som helhet, är förknippade med mod för att graden av ovisshet var så närvarande i stunden eller under den perioden. I den närvaron skulle jag säga att rädsla alltid är aktiverad på något sätt, omedvetet eller medvetet. Att fostra en nyfikenhet och acceptans i mig själv genom åren kring just mina rädslor, har i sig varit en modig handling. Upplever inte att den på något sätt att den resan är ”avverkad”. Den kräver sin uppmärksamhet och medvetenhet varje dag. Det är en livsstil som jag har valt och den ger så mycket tillbaka för att jag djupt inom mig känner mig som en friare och helare människa.

2013-06-13
Anna-Eva Lohe

Ring the bell – aktivera ledarskap för mänskliga rättigheter

 Vad innebär det att aktivera delaktighet och ledarskap? Tittar jag på min egen drivkraft så börjar jag förstå kopplingen till mina egna värderingar. När jag berörs på djupet vill jag inget hellre än att aktivera mig… Det handlar kanske inte ens om vilja. Det sker av sig själv…Det är här vi är varandras förebilder. Det är här vi kan väcka varandra till delaktighet genom vårt sätt att bemöta varandra, genom det sättet vi är i handling, genom det sättet vi ”show up” i världen. Efter ett  berörande seminarium på Global Utmaning i måndags fick jag ta del av Mallika Dutts (CEO på Breakthrough) beskrivning hur vi kan väcka varandra till handling. I detta fall inom området mänskliga rättigheter och våld mot flickor och kvinnor. Att genom handling bryta ett mönster och stå upp för vad som är rättvisa, dignitet och jämlikhet. Deras kampanj “Ring the Bell” har fokus på mäns ställningstagande mot våld mot kvinnor. Att genom att ringa på dörrklockan, när man hör att övergrepp pågår, och be t ex om att få låna något, avbryter man en förödande handling utan att gå direkt in i klinch med det som pågår. Det väcker förövaren ur sin koma! Ta del av detta inspirerande banbrytande initiativ som ytterst handlar om att i vardagen kunna bidra, ta ställning och aktivt gå till handling i en fråga som berör det djupaste vi har, respekten och kärleken till vår granne, vare sig det är en man eller en kvinna. Låt detta video klipp inspirera till att återigen tydliggöra dina egna innersta värderingar… Vem vet hur det kommer att aktivera dig!

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=47Wjw-DRmzY#

 

2012-06-27
Anna-Eva Lohe

Excellent evaluations for Next Stop You Leadership Program!

We are proud to note that Next Stop You Leadership Program received excellent evaluations. Overall the program got rated at 9,2 (out of 10), intents were achieved to 80% with the help of the program, and it be recommended to others at 9,5. The words most oftenly used were “Useful, Developing, Fun, Challenging, New Leadership”. Thank you all who contributed to the input, and for creative ideas for further development. Our conclusion is that the program holds a very high standard and has a high integrity to what it promises: strengthening the leadership of complex, innovative change processes and developing the personal leadership. 

Next Stop You Leadership Program has been developed from the former Process Coaches Program, that we have been leading since 12 years. We are excited to take this new step – a new program with the best from the old, and new powerful content in the forefront of the leadership and change field.

The next program starts 27-28 August and we welcome all who might be interested. info@nextstopyou.com

2012-06-27
Anna-Eva Lohe

Open Space som hand i handske

Ibland så kommer formuleringar som hand i handske. Jag hade möjlighet att som styrelseledamot formulera en personlig kommentar på Svenska Open Space Institutets hemsida om varför jag arbetar med Open Space som metod och förhållningssätt. Följande växte fram och jag gillar det. Framför allt gillar jag Open Space!

“Hur kan man föra samtal med riktning och samtidigt ta vara på det som vi på förhand inte kan lista ut? Det som är i vardande? Det som växer fram? För mig är denna fråga oerhört kittlande och utmanande. Open Space ger en struktur för detta utan yviga gester. Den tillhandahåller en mänsklig miljö som talar till vår känsla av ansvarstagande, framtidstro och vår förmåga att skapa tillsammans. Open Space tänder engagemang och passion i de fall då uppgivenhet råder.  Den för på ett naturligt sätt människor närmare varandra i det som förenar. Denna upplevelse har funnits med mig sedan 2000 då jag gick min första utbildning med Harrison Owen och den fortsätter att fördjupa, inspirera och ge mig vägledning.”

Det ni får man säga var en bra investering! Misstänker du att Open Space kan vara som hand i handske även för dig – är du varmt välkommen till vår nästa Open Space-ledarutbildning på Solliden i Stockholm. Anmäl dig här på vår hemsida.

2012-06-27
Anna-Eva Lohe

Next Stop Istanbul – a visionary visit

After four days in Istanbul for work and pleasure I feel marinated with new impressions; colours, music, architecture, smells, sounds, and food – you name it! There is no way to hide from the attention that this city demands from you. Your senses are on the alert. At the same time, I notice a particular peace in the middle of it all. Interesting. A part of me feels at home. I really like it!

We had the privilege to stay at Manzara Istanbul, a tourist agency that offers cultural experiences and apartment living with a breath-taking view over the Bosporus. Manzara is run by a passionate German-Turkish couple; Erdogan and Gabi Altindis. In a long conversation with Erdogan and by experiencing how they have taken care of us here, I really got their dream and vision behind their company; to be a bridge between two cultures. They want to make me feel at home in this city of 16 million people including two continents. It is an ambitious intent and they deliver.

Why is that? How can that be?
Thinking of our workshop ”Leadership as an Act of Passion”, what appears to be clear to me is the connection between their business idea and their passion. There is a dream behind what we, the guests, see and experience, which is far broader than the actual services that they provide. I realise that the ambition behind everything they are doing is the drive to invest in the relationships all the way out to the fringes of the organisation. It includes everyone involved in the company; the cleaning and kitchen staff, receptionist, chauffeur. But also the local people around their block, the shop and restaurant owners, as well as the city guide Miriam. It is as everyone is a part of their family. You could call it the Manzara family.
I start to feel at home in the midst of this cosmopolitan stew of cultural spices. It becomes more personal and close. The unknown becomes a friend that feels more intriguing than frightening, more inviting and almost seductive rather than strange and fearful.

Thank you Erdogan and Gabi! Thank you Manzara Istanbul for having us as guest-friends! Thank you for the way you made us feel at home!

PS. By the way. Manzara is Turkish and means view, vision, and also insight. Take a look at their website www.manzara-istanbul.com and enjoy the visit. You will not be disappointed! DS

Arkiv