Arkiv

Blogg

2018-09-12
Marie Kaufmann

Det nya Dricksvattenrådet

Next Stop You har fått i uppdrag att leda processen då alla ingående myndigheters generaldirektörer träffas för att komma överens om det nya Dricksvattenrådets uppdrag och arbetsformer. Det nya rådet ska stärka samarbetet mellan de myndigheter som på olika sätt arbetar med dricksvattenfrågan, så att arbetet kan utföras än mer strategiskt, effektivt och långsiktigt. Next Stop You är glada att ha fått förtroendet av Livsmedelsverket att leda denna workshop.