Blog

2018-03-21
Marie Kaufmann

A few words on Coaching

For Peter Spnag his entire carreer has focused on coaching, from being a tennis professional to a coaching professional for both individuals and groups.

”Good and talented people want to be coached not managed. 

I was told by a professor that the term manager has a connection to the shepherd, whose job it is to keep the sheep in order. The more intelligent people are, the less they want to be managed in the old style, being told what to do.

They want to be led through conversations on eye-level, with empathy and a space to think for themselves. Conversations, through which they can move their own agenda forward and through which they can unlock their inate potential.

Those conversations have many elements of a professional Coaching Conversation. Goal setting, Reality Check, Possibility Generation and clarity about the Way Forward. And all of that within a good and trustful human relationship. A coaching relationship.”

Peter Spang is one of the owners and senior consultant at Next Stop You. Peter’s way of coaching focuses on qualities like presence, responsibility, awareness, shifts of perspectives, personal development through real challenges, passion and flow.

 

 

Peter is the author of the book  Zennis. If you would like to know more about his coaching approach – or becoming a better tennis player you can buy it here: https://www.amazon.com/Zennis-Innovative-Approach-Changing-Experience/dp/0399523898

 

 

2016-09-12
Marie Kaufmann

Du som regional ledare – har du modet att ta samhandling på allvar?

Precis som Sveriges Kommuner och Landsting skriver i sin rapport “Regionens röst – politiskt ledarskap för regional utveckling” så innebär det regionala ledarskapet att leda utan att kunna bestämma.

”Det regionala ledarskapet kräver ett annat ledarskap än när man leder en verksamhet som ska producera välfärdstjänster. Det regionala ledarskapet utövas utan formella maktmedel eller traditionell ordergivning. Varje aktör fattar självständiga beslut om att delta i gemensamma satsningar och projekt eller att anpassa sin verksamhet efter regionala visioner och strategier.”

http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/regionens-rost-politiskt-ledarskap-for-regional-utveckling.html

De regionala ledarna bör därför vara upptagna av frågan: Hur får vi dessa självständiga aktörer att delta i gemensamma satsningar och anpassa sina verksamheter efter regionala strategier? Hur får vi dessa självständiga aktörer att samhandla? Vi vet att samhandling kräver samtal, samsyn och samarbete för att kunna växa fram. Erfarenheterna pekar på att skapa samhandling är ett tidskrävande arbete som måste bygga på ett djupt åtagande om utveckling mot ett gemensamt mål.

Bild1

Professor Ronald Heifetz, Harvard universitet har i över 30 år forskat kring komplexa processer inom politik, samhälle och näringsliv. Han har utvecklat en intressant distinktion mellan adaptiva och tekniska utmaningar.

Heifetz menar att vissa av de utmaningar som ledare möter är av teknisk karaktär. Det är utmaningar som vi kan lösa inom ramen för den kunskap som vi redan har, man kan också kalla dem för rutinmässiga utmaningar. Men många av de utmaningar ledare möter är inte tekniska, utan vad han kallar adaptiva utmaningar. Det är utmaningar som är mer komplexa och där vi inte på förhand vet hur lösningen ser ut. Adaptiva utmaningar kräver alltid innovation, lärande och beteendeförändringar.

Heifetz Distinguishing Adaptive from Technical Work

Heifetz pekar på att en av de största anledningarna till att vi misslyckas med våra utvecklingsprocesser är att vi hanterar adaptiva utmaningar som om de vore tekniska. Ledare agerar som om de satt inne på lösningen, levererar snabbt när de egentligen skulle behöva ägna mer tid åt att förstå problemet och söka lösningen i bred samhandling.

Regional utveckling ställer oss i hög grad inför adaptiva utmaningar. Att hitta nya sätt att förbättra integrationen, att minska den psykiska ohälsan bland unga, att öka det hållbara resandet är alla komplexa frågor. Vilka är de egentliga problemen? Hur når vi fram till lösningarna i praktiken?

Många regioner står i dag inför att formulera nya regionala utvecklingsstrategier och planer. Det är dags att skrida till verket. Det regionala ledarskapet bärs av många. Men det bärs också av DIG.

Som regional ledare så är det DU som kommer att välja att samhandla eller inte. Inkluderat alla de utmaningar som det innebär och som det verkliga jobbet måste handla om. Är DU redo att ge den tid som krävs? Är DU redo att stå ut i den komplexitet som frågorna innebär och att inte veta. Är DU modig nog att ta dig igenom de passager av konflikt som innovation kräver, att stiga över revir och vara den som lyssnar först? Är DU villig att avstå från snabba, ytliga lösningar för att istället kunna bottna i det verkliga och mer tidskrävande arbete som behöver till? Är DU prestigelös nog att göra andra till goda ledare?

Reg. utv.forum 12 maj -16
Regionalt utvecklingsforum 12 maj 2016, Region Örebro län

Att vara en del av ett regionalt ledarskap är komplext och frustrerande. Men det är också spännande, roligt och potent. Frågan är, vill du ta steget att vara den regionala ledare som du är, att skrida till samhandling för att förverkliga visionen för din region?

2016-09-07
Marie Kaufmann

The importance of positive emotions to lead change

Professor Barbra Fredrickson speaks about how positive emotions open our minds. How can we experience more positve emotions so that we are more apt to meet the personal and societal problems that we face? Positve emotions makes us more creative and supports us to expand our seeing so that we can be aware of a larger part of our reality.

2015-10-30
Marie Kaufmann

New partners in Next Stop You

We would like to welcome Peter Morfeldt and Åsa Alexandrow as new partners in Next Stop You. We are very happy to expand with two fantastic persons, friends and colleagues. Peter Morfeldt has a solid experience from school- and leadership development, while Åsa Alexandrow has worked as HR-manager and HR-consultant for many years. Next Stop You as a company now has a broader range of offers. The core in activating leadership and participation remains and deepens.

aa_1sv_72ppi pm_2sv_72ppi

2015-08-24
Marie Kaufmann

Meditating managers take better decisions

Managers who have a meditative attitude to work has the capacity to take in more and broader perspectives when they take imporant decisions, which on a long term basis leads to the business being developed in a more sustainable way.

New research from the Stockholm School of Economics, by Phd Lasse Lychnell, was recently presented in Vancuver at the world’s largest conference for managemeng reserachers.

Read more: When work becomes meditaiton, Lasse Lychnell 2015