Ulf Bley

SENIOR CONSULTANT, FACILITATOR
TEL: +46 (0)70 692 45 23
ULF@NEXTSTOPYOU.SE

Ulf Bley är partner och seniorkonsult vid Next Stop You. Han är inriktad på ledarskap, processledning, kommunikation och strategiarbete.

Ulf har 35 års erfarenhet av ledarskap och kommunikationsarbete i ideella och politiskt styrda organisationer. Ulf har djup kunskap om svenskt samhällsliv och en genuin förståelse av ledarskap inom offentlig och ideell sektor. Han har arbetat med förändringsarbete på övergripande politisk nivå, i stabsfunktion med utredningar, analyser och kommunikationsinsatser och praktiskt som ledare och chef.

De senaste tolv åren har som konsult arbetat med workshopledning, processledarutbildning, stöd till chefer, ledare och arbetsgrupper, strategiska analyser. Han har tidigare arbetat som projektledare vid bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, som direktör vid Landstingsförbundet och är legitimerad sjuksköterska.

Ulf har en förmåga att skapa sammanhang och engagemang. Han har en stark analytisk förmåga och uppskattas också för sitt prestigelösa sätt och sin humor. Ulf behärskar engelska och tyska flytande och har god förståelse för norska och danska samt en smula kunskaper i spanska.

 

Go back

Ulf Bley

Tel:

070-692 4523