Peter Morfeldt

SENIORKONSULT, PROCESSLEDARE
TEL: +46 (0)709 38 50 17
PETER.MORFELDT@NEXTSTOPYOU.SE

Peter Morfeldt är partner och seniorkonsult vid Next Stop You. Peter är specialiserad på strategisk skolutveckling, processledning och ledarskapsutveckling framför allt inom skolsektorn. Han har 30 års erfarenhet inom skolområdet och har arbetat som pedagog, rektor och skolchef med ansvar för allt ifrån förskola till vuxenutbildning.

De senaste 4 åren har Peter ansvarat för ett regionalt skolstödsprojekt i Örebroregionen. Ett trettiotal skolor deltog i arbetet. Under projektperioden utvecklades en modell för skolstöd som har gett mycket goda resultat. Peter samarbetar aktivt med forskare som kan bidra till långsiktigt och hållbart skolutvecklingsarbete.

Peter har stor kunskap och är välorienterad kring ledarskap och skolutveckling. Han har ett brett och gediget kontaktnät både i Sverige och internationellt. Peter är uppskattad för sin klokskap, värme och gedigna erfarenhet, han kombinerar ett inkännande ledarskap med förmågan att skapa energi, drivkraft och resultat.

Tillbaka

Peter Morfeldt

Tel:

+46 (0)708 38 50 17