Webinarie-serie om självledarskap 

Under hösten ordnar Next Stop You en seminarieserie om 3 tillfällen med temat självledarskap. Avsikten är att vara en inspirationskälla och bidra med att vidga din vy för vad som kan vara enkla, kraftfulla, självklara och djupt personliga förhållningssätt i din ledarvardag. Vi vill utmana och ställa frågor som expanderar hur vi tänker och tolkar ledarskap. Samtidigt vill vi skapa en stund där nya insikter kan få fäste, där ett gott skratt och en bekräftande miljö stärker det självledarskap som sätts på prov när de utmaningar som vi är satta att leda är komplexa och utmanande.

Det kostar inget att delta. Låt seminarierna vara en källa för fortsatta samtal med dina kollegor. Varför inte bjuda in dem och låta de bli ”food for thoughts” för fler samtal på din arbetsplats kring spännande frågeställningar.

”Du, det viktigaste verktyget” den 16 oktober

Visst är det bra att ha en rik verktygslåda, men det är inte metoderna i sig som gör dig framgångsrik i att leda utveckling. Du är det viktigaste verktyget. Ger du dig själv möjligheten att vara det? Att leda utveckling är enligt forskaren Ralph Stacey att leda den mänskliga dimensionen; dvs. de relationer som utspelar sig mellan människor i din process. Att leda den mänskliga dimensionen aktiverar mycket inom oss. Vad gör du för att själv stå stadig samtidigt som du vill aktivera delaktighet, ledarskap och ansvarstagande? Hur skapar du förutsättningarna för att stärka dig själv som det viktigaste verktyget?

Seminariet leds av Marie Kaufmann och Anna-Eva Lohe, seniorkonsulter på Next Stop You. Tiden är 08.30-09.45. Anmäl dig till anna-eva@nextstopyou.se.

”Vilket ledarskap behöver planeten?” den 11 november

Tillsammans med My Sellberg på Stockholm Resilience Center och Louise Hård af Segerstad på Albaeco kommer vi att utforska ett perspektiv som verkligen ställts på sin spets under det senaste halvåret med den pandemi som berört alla samhällssektorer. Vad menar vi med hållbarhet, uthållighet och återhämtning? Hur kan vi vara i handling över tid med dessa ledord i förgrunden? Vad innebär detta för vårt ledarskap? Vilka konsekvenser får det för arbetssättet i våra organisationer? My och Louise ger oss bland annat exempel från sitt projekt ”Resiliens i praktiken” – hållbar samhällsutveckling lokalt och regionalt.

Tiden är 08.30-09.45. Anmäl dig till anna-eva@nextstopyou.se.

”Naturligt ledarskap – vad menar vi med det?” den 10 december

För Ulf Bley, seniorkonsult hos Next Stop You är naturen en källa till både inspiration och reflektion. Han har i flera år samlat grupper kring Lägerelden för att med naturen som grund arbeta med personlig utveckling och självledarskap. Vi kommer att utforska naturligt ledarskap utifrån två perspektiv, att ”vara naturlig” och naturen som inspirationskälla. Avsikten är att öppna dörren till djupet och upplevelsen av förankring och sammanhang som vår relation till naturen kan ge – både i våra liv och i vårt ledarskap.

Tiden är 08.30-09.45. Anmäl dig till anna-eva@nextstopyou.se.

 

Läs mer

Team

Beskrivning av teamet, klicka här!

Next Stop You

Next Stop You

Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!