Nyheter

2018-11-20

Nordisk Ordförandekonferens om ”Sustainable Food Systems in the Nordic countries”. En visionär och handlingskraftig workshop

Hur utvecklar vi ett mer hållbart matsystem i de nordiska länderna? Hur kan i norden ta täten för denna omvandling? Det var frågan när 30-talet ledare för nordiska myndigheter och departement samt forskare samlades under en dag, som Next Stop You hade glädjen att leda på uppdrag av Livsmedelsverket.

Förväntningar som deltagarna kom dit med var exempelvis ”Are there more things to pusch for on a global level?”, ”To gain a systems overview” och ”What can we do at the barriers that exists?”

Annica Sohlström, Livsmedelseverkets generaldirektör var värd för dagen, och Amanda Woods, doktor vid Stockholms Resilience Centre vid Sockholms universitet presenterade den senaste forskningen på området. Hon belyste nuläget i de nordiska länderna, som på många områden redan står i täten. Men lyfte också fram att stora  förändringar behövs nu.

Deltagarna ägnade sedan dagen åt att samtala kring var vi står idag och beskrev nuläget, vad som fungerar väl, vilka brister och barriärer som existerar och vilka heliga kor som vi eventuellt undviker att prata om. Därefter formulerades visionerna för vart vi vill och önskar, det gällde att ta ut riktningen. Nationella heta frågor såsom en stor fläskproduktion i Danmark, en stor laxproduktion i Norge och en stor mjölkproduktion i Sverige och som inte är långsiktigt hållbara – fick nya kreativa lösningar i deltagarnas visioner. Till sist samlades samtalet kring vad som är viktigast att göra nu. Högt upp på agendan hamnade bland annat att ”Create a common Nordic food strategy”.

Några av avslutningsorden när dagen rundades av var ”collaboration, action, inspiring, urgency and hard work still needed”. Tack alla som deltog och tack till Livsmedelsverket.

2018-11-20

Workshop för stärkt samverkan i Sörmland kring folkbildning

Next Stop You fick uppdraget av Länsbildningsförbundet i Sörmland att leda dem och deras medlemmar i en process under en dag som hade för avsikt att stärka deras samverkan kring folkbildningsfrågorna än mer.

Att lyckas i samverkan är en komplex process och kräver mycket av de ingående partnerna. Dagen gav höjd i samtalen och tid för reflektion, med tydliga nästa steg för en stärkt samverkan kring folkbildningen i Sörmland.

2018-09-12

Workshop för att starta upp det nya Dricksvattenrådet

Next Stop You har fått i uppdrag att leda processen då alla ingående myndigheters generaldirektörer träffas för att komma överens om det nya Dricksvattenrådets uppdrag och arbetsformer. Det nya rådet ska stärka samarbetet mellan de myndigheter som på olika sätt arbetar med dricksvattenfrågan, så att arbetet kan utföras än mer strategiskt, effektivt och långsiktigt. Next Stop You är glada att ha fått förtroendet av Livsmedelsverket att leda denna workshop.

Läs mer här.

2018-03-13

Kick-off på Kontigo kring kollegieskap i en konsultorganisation

Hur är det att jobba med kollegor där man upplever mellan sig att ”I’ve got your back”. Den där känslan av att vårt kollegieskap är starkt och förtroendefullt, vilket enligt vår erfarenhet på Next Stop You har en direkt och positiv effekt i alla kundrelationer.

Next Stop You ledde en halvdag vid Kontigos kick-off på temat kollegieskap. Feedback och kollegialt stöd var två områden som vi jobbade med under dagen.

 

 

 

2018-02-19

Kreativ Open Space-dialog i Stockholm kring processledning och lärande

Alla anställda på Storsthlm samlades den 19 februari för att genom Open Space utveckla nya kreativa idéer kring att stärka sin lärandekultur. Hur säkerställer vi att allas kompetens tas tillvara i våra processledningsuppdrag? Vad behöver vi tillsammans utveckla, förändra och prioritera så att vi stärker vår lärandekultur inom alla områden? Vad behöver jag själv ta ställning för, för att driva mitt eget lärande i vardagen? Next Stop You hade uppdraget att inom ramen för ett större processledningssatsning under 6 månader, leda Open Space-dialogen.

 

 

Kontakta mig!

  1. Om du vill bli kontaktad av oss – skriv in din kontaktinformation nedan, och vi hör av oss till dig så snart vi kan.
Adress
 


Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!