Nyheter

2019-06-14

Låt vår synvända inspirera och utmana

Det har varit roligt att under två år utveckla Next Stop You-föreläsningen ”DU – det viktigaste verktyget!” och som bland annat Västra Götalandsregionen och Region Örebro län har tagit del av. I Örebro deltog vi vid årets Familjecentralskonferens den 8 maj med 1250 deltagare.

I föreläsningen har vi samlat kärnan av det vi står för och inkluderar i vårt arbete. Visst är goda verktyg bra, men utan att DU är närvarande och redo att arbeta med verkligheten så som den ser ut, så blir verktygen inte verksamma. Och det kräver att göra anspråk på sig själv som det viktigaste verktyget.

Önskar ni en föreläsning i denna andra på 45-60 minuter – välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att bidra på ett sätt som aktiverar det personliga ledarskapet, ingjuter mod och jäkla anamma och bekräftar med inlevelse den ofta komplexa verklighet som många av er jobbar i. Låt vår synvända inspirera och utmana!

Kontakta marie@nextstopyou.se om du vill veta mer.

2019-06-14

Processledarutbildning i Sundbybergs stad

Next Stop You har fått i uppdrag att leda en processledarutbildning i Sundbybergs stad. Avsikten är att ge en kompetensutveckling för medarbetare som på olika sätt jobbar med utvecklingsfrågor och projekt. Vi startade upp utbildningen den 4 juni med drygt 20 personer som bland annat jobbar med fritidsgårdar, ungdomar, kvalitet, styrning och intern kontroll. Utbildningen pågår fram till den 14 november.

2019-03-26

Effektiva team på UD

Under planeringsdagar med utrikesminister Margot Wallström och hennes medarbetare vid UD:s ministerkansli bidrog Next Stop You nyligen med sitt kunnande.

Ulf Bley medverkade som processledare och föreläste om effektiva team och hur man kommunicerar strategiskt.

Det var roligt att få möta en så engagerad grupp som arbetar tillsammans med vår utrikesminister, säger Ulf Bley. Det var uppmuntrande att se hur kompetensen vi har inom Next Stop You kom väl till pass. Och det är både kul och meningsfullt att bidra till dialog och engagerat deltagande på alla nivåer i samhället!

Ministerkansliet ger stöd till utrikesministern och departementets övriga statsråd. Det består av UD:s politiska ledning, politiskt sakkunniga och pressekreterare samt tjänstemän och assistenter.

2018-11-20

Nordisk Ordförandekonferens om ”Sustainable Food Systems in the Nordic countries”. En visionär och handlingskraftig workshop

Hur utvecklar vi ett mer hållbart matsystem i de nordiska länderna? Hur kan i norden ta täten för denna omvandling? Det var frågan när 30-talet ledare för nordiska myndigheter och departement samt forskare samlades under en dag, som Next Stop You hade glädjen att leda på uppdrag av Livsmedelsverket.

Förväntningar som deltagarna kom dit med var exempelvis ”Are there more things to pusch for on a global level?”, ”To gain a systems overview” och ”What can we do at the barriers that exists?”

Annica Sohlström, Livsmedelseverkets generaldirektör var värd för dagen, och Amanda Woods, doktor vid Stockholms Resilience Centre vid Sockholms universitet presenterade den senaste forskningen på området. Hon belyste nuläget i de nordiska länderna, som på många områden redan står i täten. Men lyfte också fram att stora  förändringar behövs nu.

Deltagarna ägnade sedan dagen åt att samtala kring var vi står idag och beskrev nuläget, vad som fungerar väl, vilka brister och barriärer som existerar och vilka heliga kor som vi eventuellt undviker att prata om. Därefter formulerades visionerna för vart vi vill och önskar, det gällde att ta ut riktningen. Nationella heta frågor såsom en stor fläskproduktion i Danmark, en stor laxproduktion i Norge och en stor mjölkproduktion i Sverige och som inte är långsiktigt hållbara – fick nya kreativa lösningar i deltagarnas visioner. Till sist samlades samtalet kring vad som är viktigast att göra nu. Högt upp på agendan hamnade bland annat att ”Create a common Nordic food strategy”.

Några av avslutningsorden när dagen rundades av var ”collaboration, action, inspiring, urgency and hard work still needed”. Tack alla som deltog och tack till Livsmedelsverket.

2018-11-20

Workshop för stärkt samverkan i Sörmland kring folkbildning

Next Stop You fick uppdraget av Länsbildningsförbundet i Sörmland att leda dem och deras medlemmar i en process under en dag som hade för avsikt att stärka deras samverkan kring folkbildningsfrågorna än mer.

Att lyckas i samverkan är en komplex process och kräver mycket av de ingående partnerna. Dagen gav höjd i samtalen och tid för reflektion, med tydliga nästa steg för en stärkt samverkan kring folkbildningen i Sörmland.

Kontakta mig!

  1. Om du vill bli kontaktad av oss – skriv in din kontaktinformation nedan, och vi hör av oss till dig så snart vi kan.
Adress
 


Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!