Arkiv

Blogg

2020-06-18
admin

Förundranseffekten – ny bok

Sara Hammarkrantz såg sin väninna Katrin Sandbergs foton på Instagram av blommor i motljus på köksbordet och tyckte att de var så fantastiska. De var båda överens om att något hände i dem när de tittade på bilderna, att de förundrades. Nu har deras bok, Förundranseffekten, kommit ut. Här berättar Sara om boken och varför förundran behövs i ledarskapet.

Förundran är känslan av wow

Vi har alla känt det men vad är egentligen förundran? Jo, en stark känsla av storhet som nästan är svår att ta till sig. Det är en ansträngningslös upplevelse, helt utan prestation. Med förundran följer ofta också ett behov av förståelse, hjärnan vill begripa vad det handlar om.

Efter att Sara skrivit en bok om positiv psykologi, Lycka på fullt allvar, väcktes intresset för förundran för det kom mycket ny forskning med spännande resultat. Förundran har en särställning bland de positiva känslorna och är den enda av dem som inte är förknippad med ett leende, snarare ett förvånat uttryck och sensationer i kroppen som att få gåshud, känna värme i bröstet eller bli rörd till tårar.

Sara Hammarkrantz. Copyright/fotograf: Maria Östlin

– När vi förundras stannar vi upp i nuet och ser det vi annars ofta tar för givet eller stressar förbi. Det kan vara alltifrån en storslagen solnedgång till det självklara i att det finns vatten i kranen – både kallt och varmt!

Vem behöver mer förundran i sitt liv?

Sara tycker att alla behöver mer förundran i sina liv. Vi jobbar mycket, springer snabbt och missar alldeles för ofta det vackra och värdefulla i livet. Hon pratar om att det på ett sätt är att återupptäcka barnet inom sig.

– Det är vad vi ville när vi skrev boken, berättar Sara. Alla vet vad förundran är på någon nivå. Vi har upplevt det men vi har glömt bort det. Vi har inte sett att det är viktigt för oss. Men det är en av våra mest grundläggande känslor som haft en viktig funktion i vår evolution.

Sara berättar att vi intuitivt söker förundran, genom att till exempel gå ut i naturen när vi mår dåligt. Många av naturens hälsoeffekter har med just förundran att göra. Vi har också sedan många flera hundra år tillbaka byggt in förundran i arkitekturen. Se bara till våra kyrkor, kloster, tempel och moskéer. Idag har forskningen kommit ikapp och visar vad som är förundransskapande arkitektur – och det är precis det som vi finner i dessa byggnader t ex högt i tak, rymd, upprepade element som t ex valv och pelare.

Petter Stordalen proffs på förundran

Kan förundran hjälpa oss som ledare och hur isåfall? När Sara får frågan om förundran och ledarskap dröjer det inte många sekunder förrän hon nämner Petter Stordalen. Oavsett om han är medveten om det eller inte har han förstått att använda sig av förundran som en motor i ledarskap och medarbetarskap. En av de främsta källorna till förundran är andra människor i form av förebilder och föredömliga handlingar, det som de amerikanska forskningssammanhangen kallas för ”moral beauty”. Petter Stordalen visar, i handling, att han är värderingsstyrd och han låter det sippra ner i och prägla hela företagskulturen.  I företagets årliga kick off-er blandar han alltid in ett spektakulärt element, visar sig skicklig vilket är en annan källa till förundran. Han kör upp på ramper med vattenskoter och hissar sig ner från höga byggnader. Slutligen använder han sig av kraften i gemenskap, en tredje källa till förundran, när han får medarbetarna att känna delaktighet i företagets mål och vägen dit.

Vad säger forskningen?

Forskningsfältet förundran är relativt nytt men flera studier visar att förundran som är njutning i stunden dessutom har såväl fysiska som psysiska hälsoeffekter i längden. När man utsätts för förundran minskar aktiviteten i hjärnans standardnätverk, som hanterar de tankar vi har om oss själva och om hur andra ser på oss – det vill säga självupptaget ältande.  Effekten av att aktiviteten minskar är att vi lyfter blicken, tar större del av omgivningen, blir mer generösa och känner att vi är en del av något större. Vi blir också mindre fördomsfulla och mer villiga att ta in ny information.

– Såklart har detta har också bäring i ledarskapet, säger Sara. Om medarbetare får utrymme att förundras kommer de också att kunna ta in och förhålla sig till ny information på ett bättre sätt.

Varför borde en ledare intressera sig för förundran?

De positiva effekterna av förundran kan leda både till ett förbättrat resultat och en ökad känsla av delaktighet. De som skapar utrymme för förundran blir också kreativare, smartare, mindre stressade och upplever att de har mer tid. Om man som ledare vill skapa dessa effekter finns här ett verktyg att arbeta med som man inte varit medveten om tidigare.

Stanna upp och titta upp!

Så, hur kan vi bli bättre på att förundras här och nu? Med Coronakrisen har vi fått en chans, ett fönster för att känna mer förundran. Vi har ett lugnare tempo vilket är en förutsättning för att uppleva förundran. I ovissheten som många av oss lever med just nu är förundran dessutom en gåva. Forskningen visar att förundran gör oss bättre på att stå ut med ovisshet. Man har sett att man får mer tålamod och inte har ett lika stort behov att komma till avslut.

Bästa sättet att uppleva förundran här och nu är enligt Sara att stanna upp och titta upp.

– Gå på förundranspromenad! Öppna dina sinnen och var närvarande, tipsar Sara som själv förundras över all ny forskning som förändrar vår världsbild och den stora bukett pioner hon fick när boken lanserades, som nu står på köksbordet och som hon återvänder till igen och igen.

Boken Förundranseffekten är utgiven av Bonnier Fakta och finns på AdLibris, Bokus och i fysisk bokhandel som Akademibokhandeln.