Arkiv

Blogg

2018-06-28
Marie Kaufmann

”Den del av kursen som handlar om att leda med avsikt använder jag mig av varje dag.”

Lone Larsen är utvecklingsledare inom Folkhälsa & Social utveckling i Region Krornoberg. Hon har just avslutat Next Stop You Processledarutbildning. Vi ställer några frågor till henne.

Vad har det gett dig att gå Next Stop You processledarutbildning?
– Genom utbildningen har jag blivit säkrare och fått ökad självförtroende i mitt processledarskap. Jag har fått ökad förståelse för komplexiteten i olika situationer och sammanhang och lärt mig nya verktyg och metoder för att anpassa min ledarroll till en given situation. Dessutom har det varit mycket lärorikt och inspirerande att ta del av övriga kursdeltagares erfarenheter och reflektioner.

Vad kan du använda dig av i ditt arbete på hemmaplan?
– Genom High5-metoden har jag blivit medveten om vilken betydelse struktur och upplägg har för alla typer av möten och t.ex. workshops.

Lone Larsen

Den del av kursen som handlar om att leda med avsikt använder jag mig av varje dag. Att formulera en avsikt hjälper mig att fortsätta i rätt riktning och det skapar trygghet i situationer där jag behöver hjälpa gruppen att hålla fokus mot ett visst mål. 
7-stegsmodellen använder jag som stöd för att identifiera var jag eller gruppen befinner sig i processen, hjälper mig att förstå varför man befinner sig där och ger vägledning i vad som krävs för att komma framåt.

Vem tycker du har nytta av att gå den här utbildningen?
– Alla som leder grupper och/eller håller i möten i olika sammanhang kan ha nytta av de verktyg och metoder som utbildningen innehåller. Personer som dessutom befinner sig i komplexa sammanhang där olika organisationer, professioner och kulturer är representerade kommer att ha mycket nytta av de delar som handlar om mänskliga dimensionen och relationsdelen.  

Nämn något som inspirerade dig under utbildningen?
– Kursledarnas och övriga kursdeltagares reflektioner och erfarenheter gav mig mycket inspiration. Det är fascinerande att upptäcka att många av oss har liknande utmaningar trots att vi kommer från väldigt olika verksamheter. Och att samma verktyg med framgång kan användas i totalt olika sammanhang.