Arkiv

Blogg

2015-08-24
Marie Kaufmann

Mediterande chefer fattar bättre beslut

Chefer som har ett meditativt förhållningssätt till arbetet kan ta in fler och bredare perspektiv när de fattar viktiga beslut, vilket på sikt leder till att verksamheten utvecklas på ett mer hållbart sätt. Det visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm som nyligen presenterades i Vancouver vid världens största konferens för managementforskare.

Läs vidare här:  http://www.mynewsdesk.com/se/handelshogskolan_i_stockholm/pressreleases/mediterande-chefer-fattar-baettre-beslut-1205120

Studien kan du läsa här: When work becomes meditaiton, Lasse Lychnell 2015