Arkiv

Blogg

2013-11-20
Marie Kaufmann

Om att leda och driva utveckling – processer, matriser och att leda i komplexitet

Vi möter ofta ledare som leder utan att vara formell chef; nämligen i rollen som processledare. Processledare, projektledare, utvecklingsledare – många olika sorters titlar indikerar att här finns en begreppsöverlappning som reflekterar en verklighet där processledarrollen på många sätt är oklar. Uppdrag, mandat, kompetenskrav, förutsättningar och förväntat resultat är ofta vagt i kanterna, vilket gärna leder till stress hos personen.

I Forskning Pågår går att läsa en intressant artikel om just detta ”Om att leda och driva utveckling – processer, matriser och att leda i komplexitet”. Artikeln finns bifogad i sin helhet längre ner.

”Trots att mycket har förändrats i samhället så har det skett få förändringar i hur vi leder och styr organisationer. Den dominerande metaforen för hur vi ser på våra organisationer är fortfarande den hierarkiska strukturen. Processledning har de senaste 20 åren varit en populär metafor för hur man, istället för att arbeta med funktioner i den hierarkiska strukturen, arbetar med att förbättra de flöden som åstadkommer värde för de man finns
till för. I våra studier har det dock visat sig att alla organisationer som uppgav att de var processorienterade på ett eller annat sätt också hade kvar sin funktionella linjestruktur, vilket skapar en matris mellan linjen och processerna. En av utmaningarna för ledare idag är att hantera den ökande komplexiteten som uppstår när man har flera parallella perspektiv i verksamheten.”

Fysioterapi_nr3_13_forskningpagar