Arkiv

Blogg

2015-11-23
Marie Kaufmann

OpenUp! in Action – dags att tala innanförskap

Next Stop You har förmånen att samarbeta med och bidra till den angelägna mötesplatsen Open Up! Vid träffen den 12—13 november i Örebro formulerar bl.a. Fredrik Reinfeldt och Joakim Palme inspel, som ger perspektiv och kunskaper. Det övergripande syftet är att fördjupa samtalen om invandring och integration, att slå vakt om det öppna samhället. Open Up präglas av goda exempel på hur utanförskap kan förvandlas till samhällsresurs genom innehållsrikt innanförskap. Mötesplatsen vill stimulera till samtal, insikter, nya nätverk och kreativa möten. Så spännande att få delta.

Det är viktigt att alla aktörer, som vill skapa goda förutsättningar för öppenhet och mångfald, går från ord till handling. Under mötesplatsen i Örebro presenterar Next Stop You Open Up! in Action –  ett stöd för organisationer så att de kan leda egna processer för att ta vara på möjligheter till lyckad integration. Vi tror på att alla har hjälp av en stabil grund för integrationsarbetet genom fördjupade dialoger om värdegrund och insikter om integrationens möjligheter. Vi tror att det är framgångsfaktorer för ett utvecklande innanförskap. Open Up! in Action stöttar den processen.

Här kan du läsa mer om Open Up! in Action: A5-in-action