Arkiv

Blogg

2015-01-13
Marie Kaufmann

Sverige – världens mest extrema land?

Institutet för Framtidsstudier erbjuder ett öppet seminarium om det senaste resultatet från the World Value Survey.

När medier rapporterar om människors självuppfattade lycka eller talar om Sverige som ett värderingsmässigt extremt land, då är det ofta till resultaten av WVS mätningar man hänvisar. World Values Survey är ett globalt forskarnätverk som sedan 1980-talet i omgångar har mätt människors värderingar. 2014 avslutades den sjätte omgången mätningar.

Mer information om seminariet http://www.iffs.se/seminarium/22januari/

Länk till the World Value Survey http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp