Blogg

2021-11-08
admin

Folk vill bidra, det är min fasta övertygelse

Ulf Bley är ledarskapskonsult och en av fyra konsulter i Next Stop You. Läs om hur han ser på ledarskap, om resan från doing till being och om naturen som hans bästa följeslagare.

Ulf Bley har en bred bakgrund och har arbetat som allt från sjuksköterska till fackföreningsordförande, politiskt sakkunnig och de senaste 20 åren ledarskapskonsult. När Ulf ska berätta om en episod som definierar honom som ledare kommer ett tillfälle när han arbetade med en ledningsgrupp. Han kände tydligt att en dimension måste till och fick idén att skicka ut gruppen i naturen. ”Hitta något som representerar dig som ledare” blev uppgiften och i redovisningen beskrev deltagarna sitt ledarskap utifrån vad de hittat; ”Jag får folk att växa” sade en som hittat en mycket liten planta, och ”Jag drar mitt strå till stacken” sade en annan som tagit med några barr. Det blev ny energi i diskussionerna och vid utvärderingen av kursen var det just denna övning som stack ut för många som mest värdefull under ledarskapsprogrammet.

Varför gör du det du gör?

Jag ser absolut att det finns en röd tråd i min historia framtill idag, säger Ulf. Det handlar om allas rätt att få komma till tals. För mig började det som ett fackligt engagemang men tidigare än så också – i elevrådet och på scouterna. Jag har alltid kämpat för jämlikhet och människors lika värden och ett av uttrycken för det handlar om att bli hörd.

För mig handlar processledning om just detta – att människor ska få komma till tals, fortsätter Ulf. Som processledare bidrar jag till att en grupp hittar sin väg, finner sin lösning tillsammans. De som är där vet precis hur deras respektive verksamhet fungerar – jag ska bara hjälpa dem att komma fram till en lösning. Folk vill bidra, det är min fasta övertygelse. De vill bidra och göra ett bra jobb. Då är det bra att de får hjälp att lösa de uppdrag de har. Det är roligt att vara med och skapa ett klimat eller en stämning där alla kommer till tals, känner delaktighet och ansvar.

Vad definierar dig som ledare?

Jag skulle säga närvaro, nyfikenhet och engagemang, säger Ulf. Jag vet att folk hade sagt något annat om mig förr i tiden. I processledarsammanhangen har jag lärt mig att vara närvarande och vilken tillgång det är. Jag har mycket idéer är otroligt nyfiken – på samhället, på grupper, på vilka problem människor har. Engagerad har jag alltid varit och jag har lätt för att engagera andra också.

Vad är det som tilltalar dig så i processledning?

Processledaren har ett subtilt uppdrag och inte samma redskap som en chef har, säger Ulf. Som chef leder du en organisation och kan ge direktiv. Som processledare har du ingenting av det utan behöver kunna använda den kraft, rörelse och kompetens som finns i gruppen du leder. Många gånger handlar det också om att leda folk från olika organisationer eller flera delar av en organisation och ingen är chef över dem alla. De måste alltså enas om en gemensam riktning och dela ansvaret.

Ibland kommer det upp kniviga frågor och då är det bra att vara erfaren. De flesta saker som dyker upp har jag varit med om och då har jag något att förhålla mig till när jag ger råd om vägen framåt.

Vilka är svårigheterna i processledning, tycker du?

Den stora svårigheten är många gånger tid, tycker Ulf. Min upplevelse är att uppdragsgivare ofta har bråttom. Dels kan de tycka att de är sena i lösningen av frågor som varit problem under en längre tid, dels vill de gärna komma till målet väldigt snabbt. Som processledare och konsult är ofta en uppgift att värja sig så att gruppen får tid för det som behöver göras, som att lära känna varandra till exempel. I allmänhet går det då mycket fortare sen. Det blir färre fnurror efter en väl genomförd inledning av en process.

Du tycker om att arbeta med metaforer från naturen. Vill du berätta?

Att tänka och leda i metaforer är en del av min nyfikenhet tror jag och hur min hjärna fungerar. Jag ser hela tiden liknelser, ofta med skeenden i naturen och många gånger kan de faktiskt hjälpa till. Till exempel att se bilden av en process eller ett projekt som ett år med årstider där starten är våren med förväntan och sprudlande energi, sommaren är bördig och under hösten skördas frukterna av arbetet, för att sedan stängas ned och ge tid för eftertanke och nya planer under vintern.

Jag tycker om att använda eld som metafor och detta har jag lärt mig av brandchefen i Norrtälje; En eld behöver bränsle, värme och syre för att den ska brinna och brandkåren arbetar med alla dessa tre parametrar när de släcker en eld. Jag är mer den som eldar, vill att en eld ska brinna bra. Ibland när det brunnit en stund och elden börjar falna. Vad kan jag göra då?

Lägga pinnarna närmare varandra? Lägga på en ny pinne? Är det så att pinnarna ligger för nära varandra och behöver separeras lite? Är det läge att blåsa på elden?

Precis så här kan det också vara i en grupp. Ibland är det för tight. Då kan inte passionen eller kärleken brinna, då behöver man lite distans. Ibland behövs nytt bränsle som att ta sig an ett nytt projekt.

Berätta mer om din relation till naturen!

Jag har alltid känt mig väldigt bekväm i naturen och det hänger ihop med min bakgrund, konstaterar Ulf. I scouterna fick jag lära mig allt från hur äldre tar hand om yngre i gruppen och hur man håller sig på gott humör till att kunna grunderna i att ta hand om sig själv utan att lämna spår.

Det metaforiska och andliga finns precis överallt i naturen och jag ser mer och mer att det finns mycket att hämta och lära sig i ledarskap och förhållandet till naturen. Jag har länge samlat grupper runt Lägerelden för samtal och lärande. Just nu planerar jag en workshop som ska ge verktyg i hur man kan låta sig ledas av naturen, en dag som avslutas med en lägereld på kvällen och de som vill kan sova över i tält eller vindskydd.

Hur har du själv utvecklats i ditt ledarskap genom åren?

Spontant ser jag att det blivit allt mer av mig och allt mindre av modeller genom åren, konstaterar Ulf. Många nyblivna chefer vill ha ”verktyg”. Det är bra för att det strukturerar upp tänkandet och vad det är man ska göra. Men min upplevelse är att avsikten, var ska vi vara efter detta är så mycket viktigare än att ha en plan och bocka av varje aktivitet. Har jag en avsikt med det jag ska göra kan jag tillåta mig att hitta olika sätt efter hand, kan jag anpassa mig utifrån energin i gruppen och de som är med. Med min närvaro och uppmärksamhet blir jag mitt eget verktyg.

Vart är du på väg? Och vad ser du att du och Next Stop You utvecklas mot?

Framåt är jag mer nyfiken på detta att gå från ”doing” till ”being”, säger Ulf. Det heter att VARA ledare. Vi är human beings, inte human doings. Jag är också nyfiken på varandets betydelser, att få in mer av mig i de processer jag deltar i. Hur detta kommer att påverka mig som konsult framåt det vet jag inte riktigt än, men jag är nyfiken på vart det ska leda.

För Next Stop You ser jag att det är något på gång, avslutar Ulf. Det får effekter om man håller på med personlig utveckling – man utvecklas och förändras, får nya färdigheter och vi fyra är var och en på väg på personliga resor. Vi är rätt öppna med det där och låter det hända. Vi är väl som en blomma som slår ut. Man kan inte veta säkert hur den kommer att se ut men man vet att den kommer att bli vacker.

2021-06-08
Anna-Eva Lohe

Sommar… sommar…sommar

 

Ja, just nu känns det så. Gökens dova rop. Fåglar som flyger mot en allt ljusare blå bakgrund. Under eken strålar sakta förgätmigejen fram med sin unika blåa ton och i förgrunden blommar syrenerna. I den lågt strilande solen mellan lövträdens kronor växer förväntan och aktivitet. En ny dag nalkas och det är sommar.

Jag kan ana att det inte bara är jag som känt mig som en kalv på grönbete den sista månaden. Känner en glädje och blir lätt rörd av den lättnad jag upplever med värmen och pandemins minskade press. Tänker att tacksamhet blir ledordet på ett nytt sätt denna sommar. Som om året samlat så mycket av allt det där som jag vill säga, förmedla och uttrycka till alla hela tiden. Tack!

Från oss på Next Stop You vill vi med detta nyhetsbrev också framföra vårt tack. Tack till alla ni som deltagit i våra kurser och program, deltagit i våra webinarier och som sida vid sida med oss givit oss möjlighet att växa i vårt ledarskap genom de digitala formaten som blivit till årets mötesplats. Tack till våra uppdragsgivare som under pandemiåret givit oss förtroendet att ge oss uppdrag att processleda utmanande och viktiga insatser för att utveckla och berika verksamheten under den utmanande tid som varit. Tack till alla er som låtit oss vara ditt coachande stöd in i din ledarvardag.

Dags att njuta av sommaren och låta tacksamheten uttryckas på alla de unika sätt som ger glädje i stort och smått. Men innan du checkar ut för semester, anmäl dig till vårt Stanna Upp webinarium med temat ”Leadership and Presence” den 16 juni så ses vi sen igen i augusti.

2021-04-06
admin

Boktips från Ulf Bley: The Heart of Facilitation

Både den som lett processer länge och den som just ska doppa tårna i faciliteringens ocean kan hitta inspiration och perspektiv i en liten bok jag nyligen snubblade över. Steve Dilworth, som ägnat en stor del av sitt liv åt att leda grupper, handleda personal i vården och individuell coaching, blandar i sin bok egna erfarenheter och akademiskt grundade inspel. Lättläst i ett sträck eller att göra nedslag i.

 

The Heart of Facilitation, Developing a Facilitator Signature. Finns att köpa på Etsy:

https://www.etsy.com/se-en/listing/941727616/the-heart-of-facilitation?ref=yr_purchases

2021-04-06
Anna-Eva Lohe

Webinarieserien Stanna upp och reflektera tillsammans – behovet är större än någonsin!

Morgonen börjar komma till rätta. Det är vår i luften. Jag märker det på fågelsången från mitt halvöppna fönster. Ännu ingen trafik. Rörelserna i huset är sparsamma. Min egen inre aktivitet är rofylld, än så länge. Tacksamt spanar jag ut mot himmelen och konstaterar att det blir nog lite sol i alla fall. Vackert. Tänker att det är så här en morgon ska vara. Alltid.

Så kommer sakta men säkert tankar om dagen in i bilden. Just det, ska hinna med det också! Får inte glömma bort att betala räkningarna. Klockan närmar sig sju, Eko-nyheterna. Mitt första möte, när var det igen? Kaffe vore gott! Som en osynlig våg sätter dagen fart och den där stilla morgonstunden som i sin linda synes som evig är förbi och en annan kraft tar vid.

Tänk vad vi skapar vi människor. Varje morgon tar vi nya tag. Försöker vända och vrida på tillvaron på ett sätt som för oss vidare. Livet vill levas. Med eller utan motstånd. Under året som gått har jag fascinerats över hur denna skaparkraft driver på mitt i den pandemi som pågår och som på så olika sätt påverkar allas våra liv. Vår förmåga att skapa, att anpassa oss, att söka nya vägar genom de mest utmanande av omständigheter är enorm!

Next Stop You har detta år funnits som företag i 10 år. Tidigt i skapandet av namn och intention, var vi klara på att den röda tråden var att aktivera delaktighet och ledarskap. När jag i skrivande stund tar in orden ler jag inombords. Jag slås av hur denna röda tråd alltid känns aktuell. Hur gör jag det? Hur gör du det? Hur aktiverar vi ledarskap och delaktighet tillsammans?

Svaret växer förmodligen fram som en respons på vår förmåga till att reflektera kring oss själva och vår plats i världen. Samspelet däremellan gör oss inte bara tydligare för oss själva och för varandra utan också för livets alla inneboende möjligheter och begränsningar genom vilka vi navigerar så gott vi kan. Utmaningar kantar vår resa. Om och om igen tar skapandekraften tag i oss och leder oss framåt. Ödmjuk, berörd, imponerad och tacksam.

Next Stop You ser fram emot att mötas under året och på olika sätt reflektera tillsammans kring saker som berör och engagerar. Ta vara på möjligheten att anmäla dig till den kostnadsfria webinarieserien Stanna Upp (se längre ner i nyhetsbrevet) som är ämnad för att ge tid för reflektion och eftertanke. Vi hoppas att vi ringat in några teman som kan fungera som en boost in i den skapande kraft som på olika sätt tycks gå hand i hand med oss alla genom livet och som söker vägar för att aktivera vårt ledarskap och delaktighet.

Vi ses!

Anna-Eva och Next Stop You teamet

2020-12-17
Marie Kaufmann

7 tips för att leda digitala möten

Antalet digitala möten och workshops har exploderat under corona-pandemin och precis som många andra har även våra utbildningar och möten. Oftast heldigitalt men även hybridformat med delar av gruppen på plats och delar med digitalt. Här har vi samlat några av våra erfarenheter och tips av att leda digitala möten.

1. Tillåt dig att verkligen leda

Tar du ledarrollen? Vår erfarenhet vid digitala möten är att ledarrollen förändras och blir än viktigare. Eftersom vi inte kan känna in varandra på samma sätt så behöver du som ledare ha en mer aktiv roll i att leda mötet och lotsa processen framåt. Förbered dig mentalt på den rollen innan mötet och våga vara tydlig i din styrning. Det betyder inte att du behöver dominera mötet, utan att du tar en tydlig och närvarande ledarroll. På så sätt når du fram genom rutan till de andra deltagarna och hjälper dem att slappna av under ett ansvarstagande ledarskap.

2. Öppna mötet innan

Be deltagarna att komma in till mötesrummet en stund innan för att installera sig och testa tekniken innan start. Det bör ha gått ut som en del av inbjudan, där du också kan uppmuntra deltagarna att på förhand testa plattformen och ta hjälp av sin IT-support vid behov. Tänk igenom vem det är som ska hjälpa deltagarna med teknikproblem under mötet. Be helst någon kollega att ta den rollen, särskilt om det är ett större möte eller workshop. Det är inte roligt att själv behöva hantera teknikstrul samtidigt som man ska förbereda sig och vill ha utrymme att hälsa deltagarna välkomna. Se till att du kan lägga ditt fokus på att få en riktigt bra uppstart på mötet.

3. Hjälp alla att vara närvarande

Var tydlig med förhållningssätten för mötet, särskilt om det är ett större möte eller workshop. Uppmana deltagarna att välja att vara närvarande eftersom det finns många andra saker att hålla på med parallellt vilket kommer att ha ett inflytande på mötet. Be alla att ha på sin kamera om möjligt. Börja gärna med en runda, precis som vid fysiska möten så hjälper det alla att landa in i mötet genom att få en röst. Är det ett längre möte som en workshop eller utbildningsdag så kan du i förväg rekommendera deltagarna att sitta på en plats där det är lugn och ro, stänga av telefon och mejl som annars lätt distraherar. Förbered dig själv så att du också håller din egen närvaro stark.

4. Aktivera deltagarna

Vid digitala möten finns inte samma sociala tryck att avstå från distraktioner som mobilen, mejlen eller annat eftersom man inte ser varandra på samma sätt. Det är lätt att tänka att man bara ska fixa en annan grej samtidigt och kanske inte har så stor betydelse, men i längden så har det en påverkan på mötets kvalitet. Som mötesledare är finns det mycket du kan göra för att hjälpa deltagarna att vara aktiva och fokuserade. Hitta sätt att aktivera dem med jämna mellanrum i grupprum och chatten med bra, relevanta frågor. Det finns idag också plattformar som är utformade för interaktiva workshops om man vill välja det. Ställ direkta frågor och fördela ordet till deltagarna med namn, det är ofta enklare än att lämna ordet fritt eftersom deltagarna inte kan läsa av varandra på samma sätt och det istället blir tyst. Det är viktigt att ta paus oftare under digitala möten, korta 5-10 minuters-pauser som komplement till de längre pauserna gör stor skillnad. Planera in walk-and-talks där du parar ihop deltagarna som ringer upp varandra och pratar om en given fråga under en promenad.

5. Mer struktur

Digitala möten mår bra av mer struktur än fysiska möten. Antagligen har det att göra med att vi inte kan läsa av varandra på samma sätt. Det är svårare att känna in rätt tajming, det är lättare att stanna kvar i bakgrunden, distraktionerna är fler. Så vår erfarenhet är att digitala möten hjälps av tydligare struktur som att fördela ordet, att uttryckligen be alla ha sina kameror på, förbereda bra frågeställningar, veta hur du vill att gruppen ska samtala om dem, hur länge och hur du leder vidare från det ena till det andra momentet.

6. Stanna hemma hos dig själv

Att leda ett möte handlar till stor del om att känna av gruppen och att anpassa sin respons till vad som växer fram och i vilken takt. Vid digitala möten är den kontakten mer begränsad. Det går inte att känna in rummet på samma sätt, vi är mer utlämnade till ansiktsuttryck och röster. Då blir det viktigare att tydligt be om det du behöver för att bli klar över om ni är på rätt väg. Det kan handla om feedback under mötet till exempel om allt fungerar, om det behövs en paus, om alla är med, frågor man har. Men det kräver också en starkare fokusering hos sig själv, eftersom det ofta kan kännas som att man pratar in i ett tomt space när mikrofoner är avstängda och det dessutom är bilder som visas. Då gäller det att hålla fokus och centrera sin egen närvaro för att inte tappa tråden och kontakten.

7. Ge tid för avslut

Många har arbetsdagar där man går från ett digitalt möte till nästa under en hel dag. Hjälp dina deltagare att få ett bra avslut på ditt möte så att mötet upplevs komplett. Det är tillfredsställande för alla att det på slutet finns tid att knyta ihop säcken, klargöra vad ni kommit fram till, att du uppskattar deltagarna för deras bidrag och deltagande, bli överens om hur ni tar hand om det ni eventuellt inte hann med, vem som gör vad och vad som händer nu. Gå en runda att be alla, om än med bara ett ord eller en mening, säga vad de tar med sig från mötet. Alternativt ber du alla att skriva detta i chatten och så läser du upp vad som skrivs. Måna om fina, tillfredsställande avslut på dina möten.

 

Arkiv