Blogg

2020-12-17
Marie Kaufmann

7 tips för att leda digitala möten

Antalet digitala möten och workshops har exploderat under corona-pandemin och precis som många andra har även våra utbildningar och möten. Oftast heldigitalt men även hybridformat med delar av gruppen på plats och delar med digitalt. Här har vi samlat några av våra erfarenheter och tips av att leda digitala möten.

1. Tillåt dig att verkligen leda

Tar du ledarrollen? Vår erfarenhet vid digitala möten är att ledarrollen förändras och blir än viktigare. Eftersom vi inte kan känna in varandra på samma sätt så behöver du som ledare ha en mer aktiv roll i att leda mötet och lotsa processen framåt. Förbered dig mentalt på den rollen innan mötet och våga vara tydlig i din styrning. Det betyder inte att du behöver dominera mötet, utan att du tar en tydlig och närvarande ledarroll. På så sätt når du fram genom rutan till de andra deltagarna och hjälper dem att slappna av under ett ansvarstagande ledarskap.

2. Öppna mötet innan

Be deltagarna att komma in till mötesrummet en stund innan för att installera sig och testa tekniken innan start. Det bör ha gått ut som en del av inbjudan, där du också kan uppmuntra deltagarna att på förhand testa plattformen och ta hjälp av sin IT-support vid behov. Tänk igenom vem det är som ska hjälpa deltagarna med teknikproblem under mötet. Be helst någon kollega att ta den rollen, särskilt om det är ett större möte eller workshop. Det är inte roligt att själv behöva hantera teknikstrul samtidigt som man ska förbereda sig och vill ha utrymme att hälsa deltagarna välkomna. Se till att du kan lägga ditt fokus på att få en riktigt bra uppstart på mötet.

3. Hjälp alla att vara närvarande

Var tydlig med förhållningssätten för mötet, särskilt om det är ett större möte eller workshop. Uppmana deltagarna att välja att vara närvarande eftersom det finns många andra saker att hålla på med parallellt vilket kommer att ha ett inflytande på mötet. Be alla att ha på sin kamera om möjligt. Börja gärna med en runda, precis som vid fysiska möten så hjälper det alla att landa in i mötet genom att få en röst. Är det ett längre möte som en workshop eller utbildningsdag så kan du i förväg rekommendera deltagarna att sitta på en plats där det är lugn och ro, stänga av telefon och mejl som annars lätt distraherar. Förbered dig själv så att du också håller din egen närvaro stark.

4. Aktivera deltagarna

Vid digitala möten finns inte samma sociala tryck att avstå från distraktioner som mobilen, mejlen eller annat eftersom man inte ser varandra på samma sätt. Det är lätt att tänka att man bara ska fixa en annan grej samtidigt och kanske inte har så stor betydelse, men i längden så har det en påverkan på mötets kvalitet. Som mötesledare är finns det mycket du kan göra för att hjälpa deltagarna att vara aktiva och fokuserade. Hitta sätt att aktivera dem med jämna mellanrum i grupprum och chatten med bra, relevanta frågor. Det finns idag också plattformar som är utformade för interaktiva workshops om man vill välja det. Ställ direkta frågor och fördela ordet till deltagarna med namn, det är ofta enklare än att lämna ordet fritt eftersom deltagarna inte kan läsa av varandra på samma sätt och det istället blir tyst. Det är viktigt att ta paus oftare under digitala möten, korta 5-10 minuters-pauser som komplement till de längre pauserna gör stor skillnad. Planera in walk-and-talks där du parar ihop deltagarna som ringer upp varandra och pratar om en given fråga under en promenad.

5. Mer struktur

Digitala möten mår bra av mer struktur än fysiska möten. Antagligen har det att göra med att vi inte kan läsa av varandra på samma sätt. Det är svårare att känna in rätt tajming, det är lättare att stanna kvar i bakgrunden, distraktionerna är fler. Så vår erfarenhet är att digitala möten hjälps av tydligare struktur som att fördela ordet, att uttryckligen be alla ha sina kameror på, förbereda bra frågeställningar, veta hur du vill att gruppen ska samtala om dem, hur länge och hur du leder vidare från det ena till det andra momentet.

6. Stanna hemma hos dig själv

Att leda ett möte handlar till stor del om att känna av gruppen och att anpassa sin respons till vad som växer fram och i vilken takt. Vid digitala möten är den kontakten mer begränsad. Det går inte att känna in rummet på samma sätt, vi är mer utlämnade till ansiktsuttryck och röster. Då blir det viktigare att tydligt be om det du behöver för att bli klar över om ni är på rätt väg. Det kan handla om feedback under mötet till exempel om allt fungerar, om det behövs en paus, om alla är med, frågor man har. Men det kräver också en starkare fokusering hos sig själv, eftersom det ofta kan kännas som att man pratar in i ett tomt space när mikrofoner är avstängda och det dessutom är bilder som visas. Då gäller det att hålla fokus och centrera sin egen närvaro för att inte tappa tråden och kontakten.

7. Ge tid för avslut

Många har arbetsdagar där man går från ett digitalt möte till nästa under en hel dag. Hjälp dina deltagare att få ett bra avslut på ditt möte så att mötet upplevs komplett. Det är tillfredsställande för alla att det på slutet finns tid att knyta ihop säcken, klargöra vad ni kommit fram till, att du uppskattar deltagarna för deras bidrag och deltagande, bli överens om hur ni tar hand om det ni eventuellt inte hann med, vem som gör vad och vad som händer nu. Gå en runda att be alla, om än med bara ett ord eller en mening, säga vad de tar med sig från mötet. Alternativt ber du alla att skriva detta i chatten och så läser du upp vad som skrivs. Måna om fina, tillfredsställande avslut på dina möten.

 

2019-10-03
Marie Kaufmann

Så tänker Marie Kaufmann om mod

Hur skulle du beskriva innebörden i meningen ”Leadership is an Act of Courage”? Vad betyder den för dig?

Att verkligen leda innebär oundvikligen att komma i kontakt med det okända, det vill säga när vi inte vet vad vägen framåt är men situationen kräver ett vägval av oss. Det är då vi blir verkligt testade som ledare, för hur gör vi för att välja när vi inte vet? Som ledare är vi ofta skolade i att ha överblick och skapa kontroll. Vi är mindre skolade i hur vi ska leda när vi inte vet, inte har kontroll, och inte vet vad konsekvenserna kommer att bli. Då är det lätt att avstå från att leda, att backa, bli osynlig. Verkligt ledarskap innebär alltid att vi ställs inför situationer när vi inte vet. Då krävs mod. Mod att bli synlig i sitt ledarskap, att göra misstag, att det blev fel, bli kritiserad. Modet att välja ändå därför att det var det här jag trodde på, det var bästa vägen framåt, min intuition vägledde mig hit. Modigt ledarskap handlar om att leda genom handling, och anpassa vägen allteftersom vi går framåt.


Vad betyder det att vara modig?

På engelska är mod courage, som kommer från franskans Coeur, som betyder hjärta. Att vara modig betyder att följa sitt hjärta.


Varför är det viktigt?

Mod är viktigt därför det är vad som hjälper oss att stiga utanför vår kända men begränsade värld. Att stiga in i det okända är vad vi gör när vi har tillgång till vårt mod. Och det behöver vi göra som ledare, oavsett om vi leder en verksamhet, en process eller våra egna liv.


Hur modig är du?

Jag har bivit allt modigare med åren. Att finnas i ett sammanhang med starka och levande värderingar som Next Stop You ger mycket mod i den specifika situationen, även om jag är själv i ett uppdrag. Min personliga utvecklingsresa har lärt mig att aldrig kompromissa med att adressera det som kommit emellan mig och en annan. Där har jag blivit mycket modig. I år har jag deklarerat ett år att ha modet att möta det okända. Som ett resultat har jag bland annat börjat träna Shorinji Kempo, en kampsport där jag får möta många nya situationer. Inte lätt att vara nybörjare, men fantastiskt roligt och lärorikt!


När är det svårt att vara modig?

När jag hamnar i greppet av vad jag tror kommer bli konsekvenserna och att jag tror de kommer bli negativa. Men faktum är att vi aldrig kan fullt ut veta vilka konsekvenserna kommer bli. Så i slutänden är det värt att vara modig nog att följa sitt hjärta ändå

2019-08-11
Marie Kaufmann

Forskningen har svårt att hitta riktigt lyckade chefer

Läs dagens stimulerande DN Debatt om ledarens omöjliga uppdrag. ”Organisationers stora satsningar på ledarskapsförbättring förstärker en olycklig ledarcentrism. Bättre då att låta chefer och medarbetare ge ärlig och genomtänkt feedback för förbättring. Och mobilisera medarbetarna mindre som bihang till ledare och mer som medskapare av organisering och som delansvariga för verksamheten, skriver Mats Alvesson.”

Läs artikeln här.

 

2019-06-17
Marie Kaufmann

Söker du en inspirerande föreläsning?

Det har varit roligt att under två år utveckla Next Stop You-föreläsningen ”DU – det viktigaste verktyget!” och som bland annat Västra Götalandsregionen och Region Örebro län har tagit del av. I Örebro deltog vi vid årets Familjecentralskonferens den 8 maj med 1250 deltagare.

I föreläsningen har vi samlat kärnan av det vi står för och inkluderar i vårt arbete. Visst är goda verktyg bra, men utan att DU är närvarande och redo att arbeta med verkligheten så som den ser ut, så blir verktygen inte verksamma. Och det kräver att göra anspråk på sig själv som det viktigaste verktyget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskar ni en föreläsning i denna andra på 45-60 minuter – välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att bidra på ett sätt som aktiverar det personliga ledarskapet, ingjuter mod och jäkla anamma och bekräftar med inlevelse den ofta komplexa verklighet som många av er jobbar i. Låt vår synvända inspirera och utmana!

Kontakta marie@nextstopyou.se om du vill veta mer.

 

2019-03-27
Marie Kaufmann

Så tänker Ulf Bley om mod

Ledarskap är ett samspel mellan dig och omgivningen. Du tar initiativ som får en grupp eller individ att agera. Ska detta vara framgångsrikt måste du se dig själv och de andra klart, vilka mål vi har, vår kunskap, motivation, erfarenhet, personlighet, var vi är emotionellt i stunden etc. Denna klarhet visar det som förenar men också skillnader och kanske gränser som måste överskridas. Delar du med dig av denna överblick visar du också dig själv, det kan kännas naket. Detta kräver mod.

Jag är ofta modig. Det funkar om jag är autentisk, dvs att jag agerar från min egen övertygelse och känsla.

Det är svårt att vara modig i en fientlig miljö eller när man är omgiven av skepsis från andra. Men ofta är det just då som mod behövs, när någon måste stå upp för det som andra inte är villiga att se. Ska man lyckas måste man vara närvarande och i kontakt med sig själv. Modet kommer inifrån.

 

Arkiv