Blogg

2020-06-18
admin

Förundranseffekten – ny bok

Sara Hammarkrantz såg sin väninna Katrin Sandbergs foton på Instagram av blommor i motljus på köksbordet och tyckte att de var så fantastiska. De var båda överens om att något hände i dem när de tittade på bilderna, att de förundrades. Nu har deras bok, Förundranseffekten, kommit ut. Här berättar Sara om boken och varför förundran behövs i ledarskapet.

Förundran är känslan av wow

Vi har alla känt det men vad är egentligen förundran? Jo, en stark känsla av storhet som nästan är svår att ta till sig. Det är en ansträngningslös upplevelse, helt utan prestation. Med förundran följer ofta också ett behov av förståelse, hjärnan vill begripa vad det handlar om.

Efter att Sara skrivit en bok om positiv psykologi, Lycka på fullt allvar, väcktes intresset för förundran för det kom mycket ny forskning med spännande resultat. Förundran har en särställning bland de positiva känslorna och är den enda av dem som inte är förknippad med ett leende, snarare ett förvånat uttryck och sensationer i kroppen som att få gåshud, känna värme i bröstet eller bli rörd till tårar.

Sara Hammarkrantz. Copyright/fotograf: Maria Östlin

– När vi förundras stannar vi upp i nuet och ser det vi annars ofta tar för givet eller stressar förbi. Det kan vara alltifrån en storslagen solnedgång till det självklara i att det finns vatten i kranen – både kallt och varmt!

Vem behöver mer förundran i sitt liv?

Sara tycker att alla behöver mer förundran i sina liv. Vi jobbar mycket, springer snabbt och missar alldeles för ofta det vackra och värdefulla i livet. Hon pratar om att det på ett sätt är att återupptäcka barnet inom sig.

– Det är vad vi ville när vi skrev boken, berättar Sara. Alla vet vad förundran är på någon nivå. Vi har upplevt det men vi har glömt bort det. Vi har inte sett att det är viktigt för oss. Men det är en av våra mest grundläggande känslor som haft en viktig funktion i vår evolution.

Sara berättar att vi intuitivt söker förundran, genom att till exempel gå ut i naturen när vi mår dåligt. Många av naturens hälsoeffekter har med just förundran att göra. Vi har också sedan många flera hundra år tillbaka byggt in förundran i arkitekturen. Se bara till våra kyrkor, kloster, tempel och moskéer. Idag har forskningen kommit ikapp och visar vad som är förundransskapande arkitektur – och det är precis det som vi finner i dessa byggnader t ex högt i tak, rymd, upprepade element som t ex valv och pelare.

Petter Stordalen proffs på förundran

Kan förundran hjälpa oss som ledare och hur isåfall? När Sara får frågan om förundran och ledarskap dröjer det inte många sekunder förrän hon nämner Petter Stordalen. Oavsett om han är medveten om det eller inte har han förstått att använda sig av förundran som en motor i ledarskap och medarbetarskap. En av de främsta källorna till förundran är andra människor i form av förebilder och föredömliga handlingar, det som de amerikanska forskningssammanhangen kallas för ”moral beauty”. Petter Stordalen visar, i handling, att han är värderingsstyrd och han låter det sippra ner i och prägla hela företagskulturen.  I företagets årliga kick off-er blandar han alltid in ett spektakulärt element, visar sig skicklig vilket är en annan källa till förundran. Han kör upp på ramper med vattenskoter och hissar sig ner från höga byggnader. Slutligen använder han sig av kraften i gemenskap, en tredje källa till förundran, när han får medarbetarna att känna delaktighet i företagets mål och vägen dit.

Vad säger forskningen?

Forskningsfältet förundran är relativt nytt men flera studier visar att förundran som är njutning i stunden dessutom har såväl fysiska som psysiska hälsoeffekter i längden. När man utsätts för förundran minskar aktiviteten i hjärnans standardnätverk, som hanterar de tankar vi har om oss själva och om hur andra ser på oss – det vill säga självupptaget ältande.  Effekten av att aktiviteten minskar är att vi lyfter blicken, tar större del av omgivningen, blir mer generösa och känner att vi är en del av något större. Vi blir också mindre fördomsfulla och mer villiga att ta in ny information.

– Såklart har detta har också bäring i ledarskapet, säger Sara. Om medarbetare får utrymme att förundras kommer de också att kunna ta in och förhålla sig till ny information på ett bättre sätt.

Varför borde en ledare intressera sig för förundran?

De positiva effekterna av förundran kan leda både till ett förbättrat resultat och en ökad känsla av delaktighet. De som skapar utrymme för förundran blir också kreativare, smartare, mindre stressade och upplever att de har mer tid. Om man som ledare vill skapa dessa effekter finns här ett verktyg att arbeta med som man inte varit medveten om tidigare.

Stanna upp och titta upp!

Så, hur kan vi bli bättre på att förundras här och nu? Med Coronakrisen har vi fått en chans, ett fönster för att känna mer förundran. Vi har ett lugnare tempo vilket är en förutsättning för att uppleva förundran. I ovissheten som många av oss lever med just nu är förundran dessutom en gåva. Forskningen visar att förundran gör oss bättre på att stå ut med ovisshet. Man har sett att man får mer tålamod och inte har ett lika stort behov att komma till avslut.

Bästa sättet att uppleva förundran här och nu är enligt Sara att stanna upp och titta upp.

– Gå på förundranspromenad! Öppna dina sinnen och var närvarande, tipsar Sara som själv förundras över all ny forskning som förändrar vår världsbild och den stora bukett pioner hon fick när boken lanserades, som nu står på köksbordet och som hon återvänder till igen och igen.

Boken Förundranseffekten är utgiven av Bonnier Fakta och finns på AdLibris, Bokus och i fysisk bokhandel som Akademibokhandeln.

2020-05-13
admin

7 tips om självledarskap:

Här har vi summerat våra erfarenheter av att leda oss själva, hittills, under corona-krisen. Självledarskapet omfattar alla delar av livet. En del är konkret och en del mer djupgående attityder. Vår förhoppning är att tipsen kan bidra med perspektiv som du kan bli inspirerad av och gör till en egen utforskning, eller bekräftad i något som du kanske redan gör.

1. Bli medveten om din relation till det okända.

Hur reagerar du på det faktum att det än så länge finns väldigt få svar på hur länge krisen kommer ett pågå, eller hur långtgående konsekvenserna blir? Var medveten om att du liksom vi alla är mitt i det okända och att vi alla har olika sätt att reagera på det. Genom din medvetenhet så har du förutsättningar att kunna härbärgera de känslor och tankar som väcks. De speglar oftast inte sanningen om hur det kommer att bli utan är våra projektioner på framtiden. Skriv ner dem eller berätta om dem för någon du har förtroende för, med intentionen att släppa dem, så att du kan vara mer i nuet.

2. Gör saker som du älskar

I en kris är det lätt att dras med i oro och känslan av att situationen är övermäktig. Använd den här tiden till att göra sådant som betyder mycket för dig, som gör dig glad. Gör det just av den anledningen att du ger till dig själv, med andra ord att du investerar i självkärlek. Kom ihåg att flera gånger om dagen fråga dig själv; vad vill jag nu? Välj att göra det som gör dig glad, ger dig mening, lockar dig. Det kan vara enkla, små saker som lätt kan inkluderas mellan dina åtaganden och måsten. Resultatet när vi gör vad vi älskar eller har lust med är att vår tillfredsställelse ökar. Nog så viktigt i en tid av kris. Vi tränar också in en ny vana som vi kommer ha stor nytta av på längre sikt.

3. Var noga med informationskällor

Du har stor påverkan på din upplevelse av situationen genom vilken information du väljer att ta in, och hur du tar in den. Informationen påverkar hur du tänker, vilka slutsatser du drar och hur du upplever verkligheten. För det första, var noga med vilka informationskällor du använder. Var källkritisk och undvik att falla för sensationer. Sträva efter att förhålla dig känslomässigt balanserad så att du vidmakthåller din egen stabilitet. Fokusera på att söka lösningar istället för att fastna i problemet. Kan vi inte lösa problemet kan vi alltid hitta ett mer konstruktivt förhållningssätt i oss själva. För det andra, var noga med mängden information som du tar in.

Med en stor mängd information präglas gärna vår upplevelse av att krisen upptar hela vår värld. Faktum är att det också finns en vardag med vår, trädgård, vänner, familj – allt det som pågår rätt så mycket precis som vanligt. Hitta balansen som gör att du behåller din stabilitet och perspektiv i vardagen.

4. Var omtänksam – hjälp till

Det är lätt att känna sig otillräcklig när många har det svårt och krisen omfattar hela världen. Istället för att känna sig förlamad och frustreras så välj ett alternativt perspektiv. Fokusera på vad du faktiskt kan göra. Hjälp gärna till på sätt där du faktiskt går lite utanför dina egna vanor. Det händer något extra med oss när vi anstränger oss bortom vår egen komfortzon och privata sfär. Kanske ta dig an bostadsrättsföreningens trädgård som ett sätt att glädja dina grannar, för att du vill det. Anmäl dig till en hjälp-service online och var tillhands för människor som behöver hjälp. Skicka blommor till någon som skulle bli glad. Ta dig tid och prata med någon du möter på gatan, där du vanligtvis skulle stressa vidare. Gör det från en plats av genuin omtänksamhet, det här är en tid där det behövs mer än någonsin.

5. Disciplin och nytänk kring rutiner

Hur villig är du att gå utanför vardagens rutiner och gängse sätt att jobba? Vanans makt är stor. Likaså ovanans. Att skapa sunda rutiner när arbetet till största delen sker hemifrån ställer krav på disciplin. Tidsintervaller som bryts av pauser och rörelser och dagar som har en börja och ett slut. Att fika med en hemmajobbande granne på distans kan ge krydda på hemmatillvaron. Att göra en plan för dagen får sinnet att känna ro. Det är bra att vara spontan och go with the flow, men utan intention och riktning kan tiden tillslut bli knapp därför att omvägen tog över. Att skjuta upp och tänka ”senare” kan få till följd att dagen slutar mycket senare än det var tänkt. Det kan också vara ett tecken på ett undvikande. Känns dagen avslutad och komplett eller känner du en dos av skuld. Träna dig att känna efter succesivt under dagen om du ägnar dig åt det som är det viktigaste. Extra viktigt när feedback och stimulans till större delen behöver komma från dig själv.

6. Grunda dig själv på morgonen

Att vara grundad innebär att hålla sig närvarande och lojal med sin egen röda tråd under dagen. Det ligger nära tillhands att hänvisa till Aaron Antonovskys KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. KASAM påverkar vår förmåga att hantera stress och bevara vår hälsa. Just idag i corona-tider ställs dessa perspektiv på sin spets. Att starta dagen med en ritual eller rutin hjälper dig att bli grundad i dig själv. Det kan vara en meditation, andningsövning, en stunds läsning av en bok som när din andliga spis, musik eller något annat som du väljer. Att ta din egen tid, varje morgon innan allt drar igång sätter tonen för resten av dagen. Det stärker din förmåga att leda dig själv genom allt som dagen kan komma att kretsa kring

7. Ha andra att prata med som är goda lyssnare

Kanske är detta ett av de viktigaste tipsen att lyfta fram i förgrunden. Både att kunna ge och att vist förse sig med personer som är goda lyssnare. I den intensiva tid som vi nu lever i strömmar åsikter, spekulationer, antaganden, fantasier, fakta och information emot oss med ett jetplans hastighet. Det blir en del att processa och sortera i. Att ”tänkprata” in i någon annans generösa lyssnande kan underlätta det inre processandet. Någon som kan hejda sig och avstå från att blanda in sina egna åsikter eller känslor, ge tips och ytterligare input, kan vara guld värt. Be om det! Precis som du kan ge det till någon annan som en gåva.

 

2019-10-03
Marie Kaufmann

Så tänker Marie Kaufmann om mod

Hur skulle du beskriva innebörden i meningen ”Leadership is an Act of Courage”? Vad betyder den för dig?

Att verkligen leda innebär oundvikligen att komma i kontakt med det okända, det vill säga när vi inte vet vad vägen framåt är men situationen kräver ett vägval av oss. Det är då vi blir verkligt testade som ledare, för hur gör vi för att välja när vi inte vet? Som ledare är vi ofta skolade i att ha överblick och skapa kontroll. Vi är mindre skolade i hur vi ska leda när vi inte vet, inte har kontroll, och inte vet vad konsekvenserna kommer att bli. Då är det lätt att avstå från att leda, att backa, bli osynlig. Verkligt ledarskap innebär alltid att vi ställs inför situationer när vi inte vet. Då krävs mod. Mod att bli synlig i sitt ledarskap, att göra misstag, att det blev fel, bli kritiserad. Modet att välja ändå därför att det var det här jag trodde på, det var bästa vägen framåt, min intuition vägledde mig hit. Modigt ledarskap handlar om att leda genom handling, och anpassa vägen allteftersom vi går framåt.


Vad betyder det att vara modig?

På engelska är mod courage, som kommer från franskans Coeur, som betyder hjärta. Att vara modig betyder att följa sitt hjärta.


Varför är det viktigt?

Mod är viktigt därför det är vad som hjälper oss att stiga utanför vår kända men begränsade värld. Att stiga in i det okända är vad vi gör när vi har tillgång till vårt mod. Och det behöver vi göra som ledare, oavsett om vi leder en verksamhet, en process eller våra egna liv.


Hur modig är du?

Jag har bivit allt modigare med åren. Att finnas i ett sammanhang med starka och levande värderingar som Next Stop You ger mycket mod i den specifika situationen, även om jag är själv i ett uppdrag. Min personliga utvecklingsresa har lärt mig att aldrig kompromissa med att adressera det som kommit emellan mig och en annan. Där har jag blivit mycket modig. I år har jag deklarerat ett år att ha modet att möta det okända. Som ett resultat har jag bland annat börjat träna Shorinji Kempo, en kampsport där jag får möta många nya situationer. Inte lätt att vara nybörjare, men fantastiskt roligt och lärorikt!


När är det svårt att vara modig?

När jag hamnar i greppet av vad jag tror kommer bli konsekvenserna och att jag tror de kommer bli negativa. Men faktum är att vi aldrig kan fullt ut veta vilka konsekvenserna kommer bli. Så i slutänden är det värt att vara modig nog att följa sitt hjärta ändå

2019-08-11
Marie Kaufmann

Forskningen har svårt att hitta riktigt lyckade chefer

Läs dagens stimulerande DN Debatt om ledarens omöjliga uppdrag. ”Organisationers stora satsningar på ledarskapsförbättring förstärker en olycklig ledarcentrism. Bättre då att låta chefer och medarbetare ge ärlig och genomtänkt feedback för förbättring. Och mobilisera medarbetarna mindre som bihang till ledare och mer som medskapare av organisering och som delansvariga för verksamheten, skriver Mats Alvesson.”

Läs artikeln här.

 

2019-06-17
Marie Kaufmann

Söker du en inspirerande föreläsning?

Det har varit roligt att under två år utveckla Next Stop You-föreläsningen ”DU – det viktigaste verktyget!” och som bland annat Västra Götalandsregionen och Region Örebro län har tagit del av. I Örebro deltog vi vid årets Familjecentralskonferens den 8 maj med 1250 deltagare.

I föreläsningen har vi samlat kärnan av det vi står för och inkluderar i vårt arbete. Visst är goda verktyg bra, men utan att DU är närvarande och redo att arbeta med verkligheten så som den ser ut, så blir verktygen inte verksamma. Och det kräver att göra anspråk på sig själv som det viktigaste verktyget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Önskar ni en föreläsning i denna andra på 45-60 minuter – välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att bidra på ett sätt som aktiverar det personliga ledarskapet, ingjuter mod och jäkla anamma och bekräftar med inlevelse den ofta komplexa verklighet som många av er jobbar i. Låt vår synvända inspirera och utmana!

Kontakta marie@nextstopyou.se om du vill veta mer.

 

Arkiv