Coachning

Till oss kan du vända dig när du vill få utrymme för reflektion. När hur du lever inte stämmer överens med vad du innerst inne känner är rätt. När andra drar och sliter i dig och du upplever att du inte får tiden att räcka till. När något onämnbart skaver. Eller när kraften finns för förändring men du vet inte hur.

Det personliga coachsamtalet ger plats för upplevelsen av nuet såsom det ser ut och gestaltar sig. Men lämnar också utrymme för att lyssna in framtiden. Väcka drömmar som slumrar och förhoppningar som glömts bort. Här växer den inre bilden fram av alternativa vägar och kan bilda en ny begriplig helhet. Du kan skapa ett nytt nuläge där du är mer autentisk och närvarande i ditt liv och i ditt självledarskap.

Teman som kan vara i fokus i din personliga coachprocess:

  • Balans i livet; arbete, fritid, familj, mig själv
  • Längtan efter mening och sammanhang
  • Tillit i relationer
  • Att sätta sunda gränser – kunna säga ”nej”
  • Konflikthantering
  • Stress och utmattning
  • Arbetslivsutmaningar och ledarskap
  • Livskris i samband med sjukdom, nära anhörigs död

 

Hör av dig till oss så berättar vi mer!