Konflikthantering

Konflikter tillhör mänsklig samvaro, ett naturligt inslag i alla relationer inte minst i arbetslivet. Ibland blir konflikter tillspetsade och svåra att hantera. Vi vet det genom egen erfarenhet och genom att jobba med andras konflikter. Vi är på det klara med att människor i konflikt behöver känna trygghet för att ta emot hjälp. Det kan vi hjälpa dig med.

Tillsammans klargör vi avsikten med insatsen och skapar en struktur för arbetet. Antagligen genomför vi intervjuer för att etablera relation, tillit och lyssnande. Vi har en rik verktygslåda och stor erfarenhet av att vägleda människor och grupper som hamnat i konflikt.

Vi finns gärna tillhands som din partner i detta.