Integritetspolicy & Cookies

Next Stop You AB behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Som personuppgiftsbiträde hanterar Next Stop You AB personuppgifter i enlighet med lagstiftning. Next Stop You AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

1. Vad samlar vi in för information?

Vi samlar in information från dig när du användare anmälan till våra kurser där vi samlar besökarens namn, e-post och telefon i samband med att ta kontakt med besökaren. Utöver detta tar vår hemsida automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare som t.ex. din IP-adress samt den sida/sidor du besökte hos oss.

2. Varför samlar vi in denna information?

Vi samlar kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig med information om våra tjänster.

3. Hur hanterar vi dina uppgifter?

Vi lämnar aldrig dina uppgifter vidare till tredje part i det fall du inte uttryckligen godtycker till detta. Undantaget är betrodd tredjepart (personuppgiftsbiträden eller underbiträden) som är nödvändiga för vår hemsida och tjänsten. Denna tredjepart kan t.ex. vara ett webhotell där tjänsten ligger rent fysiskt. I dessa fall krävs att dessa parter godkänner att följa gällande personuppgiftslagstiftning. I undantagsfall kan vi anse det nödvändigt att dela information med it-konsulter, jurister, revisorer eller myndigheter i syfte att förhindra misstänkta illegala aktiviteter, bedrägerier eller liknande situationer som medför risk för dig som kund eller för annan person.

4. Informationsskydd

De datorer/servrar som används för att lagra all personlig information lagras i en säker miljö.

5. Dina rättigheter

Som besökare/kund har du rätt att kontakta oss och få ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, möjlighet att uppdatera eller att få dessa raderade. Du har även rätt till dataportabilitet samt begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Du har även rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi upphör då att behandla personuppgifterna, såvida det inte föreligger ett legitimt skäl som går före dina rättigheter.

6. Cookies?

På nextstopyou.se använder vi så kallade cookies. Det är små textfiler som sparas i din dator och som hjälper oss att räkna unika besökare på hemsidan. Vi använder även cookies från tredje part som Google i syfte att på så sätt förbättra upplevelsen för våra kunder. Du kan neka cookies och ändå använda vår hemsida och du kan även stänga av cookiefunktionen i din webbläsare. Det gör du i säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Har du några frågor om hur Next Stop You AB använder eller arbetar med cookies är du välkommen att kontakta oss.

Next Stop You AB
556865-5814