MARIE KAUFMANN

Processledare, coach

Marie Kaufmann är en av ägarna och seniorkonsult vid Next Stop You. Marie är specialiserad på strategiutveckling, strategisk processledning och ledarskapsutveckling.

Marie har 16 års erfarenhet av att leda förändringsprocesser såväl i Sverige som internationellt. Hon har arbetat med ett stort antal beslutsfattare, politiker och skiftande grupper i olika delar av världen. Hon har en Pol Mag-examen i internationell politik.

Under 7 år var hon anställd på Sveriges Kommuner och Landsting. Där ledde hon fusionen mellan Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet och ansvarade för medlemsdialogerna med ledande chefer och politiker i alla Sveriges kommuner och landsting. Hon har arbetat som verksamhetscontroller, projektledare och ledare inom en mängd olika områden.

Marie är uppskattad för sin klarhet och värme. Hon är känd för sitt lyssnande, strategiska perspektiv och drivkraft för att nå resultat. Hennes mångkulturella erfarenhet gör henne unik inom området. Hon har en särskild närvaro som bjuder in till sann dialog.

Kontakt

Tel: +46 (0)706 57 46 77
marie@nextstopyou.se