Coaching

För ledare, chefer och medarbetare som vill utmana begränsande synsätt och beteenden. Som vill uppleva en djupare tillfredställelse och vässad kompetens. I sitt eget arbete och i att leda sig själv och andra.

Här ges utrymme för intensiv reflektion, lärande och återhämtning. Det är en plats där nästa utvecklingsfas kan starta, utvecklas och följas upp. En timeout där professionella, personliga och framtida utmaningar får det utrymme som behövs för att skapa verkliga genombrott.

Det coachande samtalet ger plats för både upplevelsen av nuet och ett inlyssnande kring framtiden. Här ges möjlighet att väcka drömmar som slumrar och förhoppningar som glömts bort. Begränsande vanor och synsätt skärskådas och alternativa vägar och val kan få växa fram.

Teman som kan vara i fokus är:

  • Tillitsbaserat och visionärt ledarskap
  • Kommunikation
  • Maktdynamik
  • Uppdraget och verksamheten
  • Politiska och strategiska dimensioner
  • ”Arbetsflykt” – när vi undviker att göra det arbete som är viktigast
  • Stress och brist på tid
  • Välbefinnande; kropp, hälsa och kompensationsbeteenden
  • Mening och tillfredsställelse

 

Våra kurser