Kunder

Sverige

Arena för Tillväxt
Boverket
Bröstcancerförbundet
Ekonomistyrningsverket
Eksjö kommun
Eslövs Kommun
Företagarna
Grafiskt Utbildningscenter
Göteborgsregionens Kommunalförbund
Götene kommun
Hakon media
Haparanda kommun
Helsingborgs stad
Heroma‐nätverket
Jämtlands läns landsting
Kommunförbundet Stockholms län
Kommunförbundet Skåne
Kommunförbundet Västernorrland
Lantbrukarnas Riksförbund
Landstinget i Uppsala län
Lidingö stad
Livsmedelsverket
Länsbiblioteket Sörmland
Länsstyrelsen
Lärande i Östergötland AB
Karlshamns kommun
Malmö stad
Nacka kommun
Norrbottens läns landsting
Regionförbundet Jämtlands län
Region Dalarna
Region Kronoberg
Region Norrbotten
Region Västerbotten
Region Skåne
Region Örebro län
Reglab
Ronneby kommun
Saco
SBC
Skaraborgs Kommunalförbund
SKL International
Socialstyrelsen
Stockholms läns landsting
Stockholm stad
Storsthlm
Svenska Hushållningssällskapet
Sveriges Kommuner och Landsting
Sydnärkes Utbildningsförbund
Tierps Kommun
TillväxtverketUpplands Väsby kommun
Uppsala universitet
Uppsala kommun
Uppsala stadsteater
Uppsala universitet
Utrikesdepartementet
Västerås stad
Växjö kommun
Waldorfförskolan Mikaela
Westmannastiftelsen
Älmhults kommun

Internationellt

Albanian Association of Communes
Baxter
BMW
BBraun
Burda
Cities of Liverpool and Walsall
Daiichi‐Sankyo
Erdwerk
Escada
Frencys
IZP Centre of Palliative Care
Local Government Academy, Philippines
Manzara Istanbul
Nike
Oska
Standing Conference for Towns and Municipalities, Serbia
Sterilog
Union of Municipalities of Turkey
Ventum
Vet Care
Vodafone

Referenser

”Utmanande och inspirerande.  Metoden att aktivera ledarskap hjälpte både mig och andra. Jag fick vägledning att autentiskt reflektera och växa personligen, genom fokus på mina egna styrkor och värderingar, aktiv feedback och metodiskt stöd. Genom en hög nivå av emotionell intelligens så guidade mig min coach att kunna uppskatta olikheter i människor och tillvägagångssätt och att omsätta idéer till handling.”

Dr. Thilo Rubart,
Global Sales Manager, BBraun

”Jag upplevde att jag mycket snabbt blev förstådd av min coach. Jag fick stöd att gå utanför mitt normala sätt att tänka. Det hjälpte mig att se hur jag kan utmana mig själv och andra i en positiv riktning.”

Thekla Larsson,
chef Helsingborg stad

”Att samarbeta med er har verkligen stärkt vårt sätt att arbeta med processer här i Örebro.”

Irén Lejegren,
Ordförande, Regionförbundet Örebro

”Allt ni gör är så väl genomtänkt, samordnat och flexibelt. Jag är verkligen glad över att jag kunde delta i detta givande program och uppleva ert professionella hantverk.”

Anna-Carin Magnusson,
Utvecklingsstrateg, ÖBO

”Jag hade glömt bort vad som egentligen är viktigt för mig. Tiden i ledarskapsprogrammet gav mig möjlighet att upptäcka det igen. Nu vet jag vad jag verkligen vill fokusera på. Tack.”

Sara Lind, säkerhetsansvarig,  Stockholm stad, Malmö stad, Göteborgs kommun

”Det är i grunden människor som avgör hur lyckosam en process blir. Som ledare behöver man lyfta sin blick från ett rent tekniskt till ett socialt perspektiv. Denna perspektivförändring från strukturellt till mänskligt ger mig en nyckel till framgång både i arbetslivet och privat. Därför rekommenderar jag ledarskapsprogrammet till ledare som vill leda processer mer mänskligt och framgångsrikt.” 

Hans-Erik Karlsson
vd, Cupol

”Jag känner mig inspirerad och har en nyvunnen förmåga att gå från ord till handling, både privat och professionellt. I de program som jag har deltagit, blev jag ibland utmanad att ge mig ut på tunn is. Jag kunde göra det för att jag kände mig trygg med den professionella vägledningen från Next Stop You.”

Eva Schönander Trus
verksamhetschef, Nacka kommun