Anna-Eva Lohe om sitt självledarskap

– Hur leder jag mig själv genom corona-krisen? Frågan har grott inom mig i några veckor och jag har studerat mitt eget självledarskap. Det första jag vill lyfta är betydelsen av mina morgonrutiner. Morgonen ger riktning för hela dagen. Det kan låta banalt men det har varit en samlande stund för stillhet och reflektion och ännu mer viktigt än vanligt för att odla min avsikt för dagen.

Jag ser till att inte ryckas med

– Corona-pandemin är en samhällskris som vi alla är berörda av. Det finns en plats i mig själv som behöver ”stanna hemma” och inte ryckas med i det informationsflöde som sköljer över mig om corona; förmågan jag behöver för att kunna möta de oväntade förutsättningarna som uppstått. Jag har lyssnat på Folkhälsomyndighetens presskonferens och Morgonekot varje dag och läst en och annan artikel som en kollega eller vän rekommenderat. Det räcker.

Jag har kommit människor närmare om det som är viktigt

– Mycket av min tid har gått åt till att administrera om kurser och program som flyttats fram till hösten. I det har jag tagit mig tid för samtal med kollegor, kunder och leverantörer – i att lyssna till deras farhågor. Speciellt de första veckorna famlade många i kortsiktig i blindo. Jag märker att det har stabiliserats och många vilar nu i förhoppningen att deras verksamheter ska kunna komma igång efter sommaren.

– Hela denna process har fört mig närmare människor, kollegor och leverantörer. Den har också bidragit till en känsla av samhörighet, att jag inte är ensam i detta. En viktig och bärande känsla som jag bär med mig och har stärkts av att jag varit med på Zoom-träffar vars avsikt varit att möta andra och reflektera över hur corona-situationen utspelar sig i livet.

Stimulerande digital mötesrevolution

– Digitala plattformar som Zoom, Teams och Skype har fått ett stort uppsving denna tid. Att bättre kunna blanda digitala möten med de fysiska och vässa vår gemensamma kompetens att leda dem välkomnar jag. Jag känner mig stimulerad och förväntansfull kring hur vi kan få till att odla både relation och effektivitet i våra uppdrag. En spännande utveckling som också har betydelse för miljön.

– Slutligen – det är ingen lock down i Sverige. Walk and talk är möjligt. Under de senaste veckorna har jag känt hur bra kroppen mår och hur det påverkar samtalet genom promenader med vänner och kollegor. Jag ska hålla i denna vana.

Bidrar där jag behövs mest

– Många av våra uppdrag har blivit framskjutna till i höst och jag har tackat ja till att arbeta timmar på ett äldreboende på Lidingö där jag bor. Min tid på detta boende har aktiverat en politisk diskussion inom mig som handlar om var vi som samhälle ska lägga våra resurser. Denna självreflektion kommer jag att ha med mig i min personliga resa kring var jag står i relation till mig själv och t ex mina föräldrars åldrande, samhällets prioriteringar och användandet av statliga medel. Jag känner mig utmanad men också levande och mitt i ett tillspetsat läge. Det påverkar definitivt mitt ledarskap som ännu mer måste utgå från vad som är viktigast för mig – mina grundvärderingar.