Malena Lau, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen

Vilka tycker du är de största förändringarna för dig i samband med corona-krisen?

– Det är mycket som är annorlunda och det blir väldigt påtagligt i arbetet -om vad som är viktigt nu och vad som kan vänta. Många har ändrat sitt sätt att arbeta och sina arbetsuppgifter för att fylla de akuta behoven – de stöttar upp i krisledningsarbetet, hjälper till med kommunikationsstöd, tar emot  förfrågningar från privatpersoner som vill hjälpa till hur vi kan stötta kommunikation till särskilda grupper t ex de som inte har svenska som modersmål.

– Jag imponeras av hur vården hanterar situationen och deras vana att ”ta lead” i en akut situation som denna.  De har verkligen kunskap och erfarenhet att leda in i den akuta situation som råder och där har vi som tjänstepersoner mycket att lära.

– Just idag jobbar hemifrån, annars går jag till jobbet. Vi söker oss fram till nya digitala arbetssätt och samtidigt upptäcker jag alltmer hur jag uppskattar den sociala kontakten med kollegor. De digitala mötena fungerar dock förvånansvärt bra! De är effektiva i tid och innehåll och vi sparar in både restid och kostnader. Jag tror att vi kan fortsätta att utveckla och använda dessa nya sätt att mötas. Gångerna vi träffas fysiskt blir då färre men kommer att uppskattas desto mer.

Hur leder du dig själv i det som hänt och händer?

– Vår samhällsfunktion är stabil och berörs inte av krisen som för vissa företag och organisationer. Det rådande läget kräver ett ledarskap som lyfter medarbetarn och vårt viktiga uppdrag– det känns ännu viktigare i en tid som denna. Jag känner stolthet över att vara i en verksamhet som verkligen gör skillnad och det motiverar mig. Jag märker att detta också bidrar till drivet i min arbetsgrupp och jag hoppas kunna dela med mig till andra av denna inställning.

– Vi byter erfarenheter och resurser med andra regioner på ett sätt som känns lätt och självgående. Jag ser hur det förmedlar känslan av hur vi tar oss igenom detta tillsammans. Det kommer att bygga en ny grund för erfarenhetsutbyte i framtiden.

– Jag har en annan medvetenhet om att jag behöver struktur och rutiner när jag arbetar hemifrån. Arbetsdagen får inte någon så tydlig start eller slut och det innebär en risk för att arbetet glider in i fritiden. Jag inser att jag verkligen uppskattar den goda arbetsmiljö, både fysiska och sociala. som jag får på min arbetsplats.

Dina bästa råd för att leda sig själv genom denna samhällskris?

1. Hitta det som är positivt i det negativa nyhetsflödet som är så intensivt just nu

2. Skapa rutiner när du arbetar hemma – en början och ett slut

3. Hitta små saker i vardagen som du uppskattar och lägg fokus på det – träning i tacksamhet

4. Var nyfiken och lär av varandra och hur andra gör. Fråga!

5. Släpp prestigen och var öppen för input från oväntat håll. Förstå att jag inte har alla svar på vad och hur vi ska tackla det som händer. Ha inställningen ”Jag gör så gott jag kan och det gör alla andra också”.

 

Jeanette Källstad, utvecklingsledare, Region Västmanland

Vilka tycker du är de största förändringarna för dig i samband med corona-krisen?

– Arbetet! Vi fick tidigt order om att arbeta hemma och det är ju en stor omställning i sig. Första veckan ställde vi in allt men efter en vecka började vi tänka att vi skulle ställa om i stället. Vi har börjat skapa nätverksträffar digitalt. Jag saknar de fysiska mötena men det vi gör fungerar. Vad som krävts av mig och mitt ledarskap var allra först att lära mig tekniken. Men det handlar till viss del om ett nytt ledarskap. Det digitala begränsar ju den öppna dialogen och många saker är viktigare än tidigare – hur vi ger feedback, hur vi tar ordet och hur vi lyssnar till varandra.

Hur leder du dig själv i det som hänt och händer?

– Utmaningen för mig har varit att hitta rutiner för att arbeta hemma. Jag har arbetat hemifrån enstaka dagar tidigare och har då haft lätt för att arbeta effektivt. Nu när det intelängre var ett eget val så blev det något helt annat och jag längtade tillbaka till jobbet redan efter några dagar. Till en början var det lätt att tappa koncentrationen och jag distraherades mycket av det stora nyhetsflödet kopplat till pandemin. Jag har varit tvungen att tänka om och bland annat begränsa nyhetsintaget för att inte dras med i något katastroftänk. Nu följer jag rekommendationerna och köper hem mat till mina äldre släktingar. Jag har koll på det jag behöver veta, men är noga med vilka nyheter jag följer.

– Jag gör mig i ordning på morgonen som om jag ska gå iväg till jobbet och lägger upp dagen på ett smart sätt. Ibland har jag njutit av en längre lunchpromenad i solen och jobbat senare på dagen istället. Mitt i allt ofattbart corona medför så har mycket hänt i mig som jag uppskattar. Jag har reflekterat över viktiga frågor och har en inre ro och ett välbefinnande som på vissa sätt faktiskt är bättre än på länge. Jag sover bra och mår bra.

Vilka är dina bästa råd för att leda sig själv genom denna samhällskris?

1. Skapa rutiner för vardagen – det finns en början och ett slut för arbetet

2. Välj hur du förhåller dig till pandemin och vilka nyheter du lyssnar till

3. Ställ dig frågan – På vilka nya sätt kan du lösa dina arbetsuppgifter?

4. Ta vara på den stillhet vi som arbetar hemifrån har hamnat i. Reflektera över om det finns något du kommer att vilja förändra mer varaktigt när detta är över?