My Sellberg, Stockholm Recilience Centre

I gränslandet mellan forskning och praktik; där trivs My Sellberg allra bäst. Som forskare på Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet handlar hennes arbete mycket om samarbete, både med kollegor inom forskningscentret och med andra samhällsaktörer, offentliga och privata.

– Jag tror vårt arbetssätt utmanar den gängse bilden av vad en forskare gör. Så var det iallafall för mig. Jag hade nog inte jobbat som forskare annars. Att samarbeta med olika aktörer för att tillsammans försöka lösa gemensamma samhällsutmaningar är väldigt stimulerande.

Forskningen på Stockholm Resilience Centre är inriktad på miljö och hållbar utveckling och integrerar samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap. I arbetet leder My många processer, alltifrån kortare möten och workshops till längre projekt där komplexa hållbarhetsfrågor med många intressenter är vanliga inslag. Att löpande utveckla förmågan att leda, inspirera och driva i dessa processer är avgörande menar hon. Hon valde att gå processledarutbildningen hos Next Stop You för att den utgick från perspektiv och samband hon känner igen och kan relatera till.

– Igenkänningsfaktorn var hög och det skapade både trygghet och förtroende hos mig. Jag har gått andra utbildningar tidigare som mer har fokuserat på specifika metoder och vissa element i processledningen. Här fick jag ett ramverk för hur allt hänger ihop, från början till slut.

Hur man möter och hanterar motstånd och konflikter i en process, både från gruppen och sig själv, är också frågor hon fått närma sig under utbildningen.

En sak jag gör annorlunda idag är att jag lägger mer fokus på att bygga relationer. För mig som har en tendens att försöka få med allt och ofta har en späckad agenda på de möten jag leder blev det tydligt hur jag behöver prioritera och skala av. Relationer är en del som jag istället gett mer tid, eftersom jag märker hur viktig den är.

My beskriver utbildningen som en inre utvecklingsresa lika mycket som en yttre.

Möjligheten att reflektera över sitt eget processledarskap, enskilt och tillsammans med andra är oerhört givande. Jag tror fler i min typ av roller skulle ha stor nytta av att gå utbildningen. Att reflektera över sitt eget processledarskap är något som ofta prioriteras bort i vardagen. Men det är en investering i det långsiktiga perspektivet att bygga upp sina förmågor.