Roger Svanborg, Storsthlm

 

Att driva komplexa processer med många aktörer kräver både ett tryggt och framåtlutat processledarskap. Det vet Roger Svanborg, verksamhetschef för regional utveckling på Storsthlm, som ägs av och finns till för regionens 26 kommuner. – Vi har identifierat processledarskapet som avgörande för att lyckas i vårt uppdrag och har satsat på utbildning för att stärka alla medarbetare i rollen, berättar han.

Ett stenkast från Medborgarplatsen i Stockholm ligger Storsthlms kontor, en mötesplats och arena för utveckling och samverkan mellan regionens 26 kommuner. Här arbetar Roger Svanborg som verksamhetschef inom regional utveckling. Tillsammans med medarbetarna i arbetsgruppen ansvarar han för att driva frågor kring gymnasie – och vuxenutbildning, högskola och forskning, integration, arbetsmarknad, miljö och energi, digitalisering, infrastruktur och bostäder.

I samband med en översyn av organisationen där flera tjänster omvandlades från handläggare till processledare, initierades en utbildningsinsats för att stärka processledarskapet bland medarbetarna, tillsammans med Next Stop You. Det som från början var tänkt som en engångsutbildning har nu utvecklats till ett återkommande inslag. I år genomförs den för tredje gången.

– Processledning är vår kärnverksamhet och vi behöver hela tiden utvecklas i vår roll för att ligga i framkant. Vi ser också värdet i att nya medarbetare får tillgång till samma plattform, så att vi kan dela en gemensam bild av hur vi leder processer, vilka metoder och verktyg vi använder.

Numera är processledarutbildningen en viktig del i introduktionen av nya medarbetare.
– Vi rör oss i komplexa sammanhang, där vår roll är att driva frågor, projekt och processer utan att ha några formella mandat. Vi ska inte fatta besluten, men öppna upp för diskussionerna som kan leda fram till kloka beslut som gynnar kommunernas medborgare. Och för det krävs att vi både är trygga, lyhörda och framåtlutade processledare.

Utbildningsinsatsen har inneburit många positiva effekter för verksamheten. Förutom tillgången till ett gemensamt språk, gemensamma metoder och verktyg, upplever Roger att den även öppnat upp för diskussioner på en strategisk nivå, där medarbetarna utifrån varje unik situation, anpassar och justerar sitt ledarskap. Verktygen och metoderna fick deltagarna också tillgång till i efterhand, när de lärt sig bemästra den strategiska nivån och se helheten, något som Roger lyfter som positivt. Han upplever att medarbetarna idag både är tryggare och tydligare i sin processledarroll och ser en tydlig koppling till utbildningen.

– En konkret sak som vi fått med oss är en metod för att leda processer i rummet, den så kallade high5-metoden. Den har vi haft mycket nytta av när vi leder möten och workshops.

Som chef och ledare är det viktigaste för Roger att medarbetarna får känna ansvar och rådighet över sina uppdrag. I en liten organisation med kompetenta medarbetare, blir hans roll mer att stimulera och coacha än att leda.

– Målet är att våra medlemmar ska uppleva att de klarar sig bättre som enskilda kommuner genom att samverka med andra. Att ensam inte stark i det här sammanhanget, avslutar Roger.

Kunder & referenser

Klicka här för att läsa vad våra kunder och deltagare säger om oss, och vilka vi har samarbetat med! 

Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!

Kontakta mig!

  1. Om du vill bli kontaktad av oss – skriv in din kontaktinformation nedan, och vi hör av oss till dig så snart vi kan.
Adress