Coaching for Change

En professionell coachprocess för dig som vill integrera nya vanor i ditt liv och ledarskap. När gapet blir för stort mellan dina grundläggande värderingar och det sätt som du lever och leder ditt liv på, då växer behovet av verklig förändring.

Att befinna sig mitt i en förändringsprocess kan vara roligt, men oftare obekvämt och utmanande. Även när vi vet vad vi vill förändra är det svårt att åstadkomma det på egen hand.

När vi medvetet tar oss Coaching for Change, sker förändring i takt med att vi nyfiket engagerar oss och ger processen vår uppmärksamhet. Att stå upp för det vi innerst inne tror på både för oss själva och för helheten, gör oss gladare, mer centrerade och effektiva. Vi blir helt enkelt mer närvarande och autentiska.

Next Stop You – Coaching for Change, är en process som handlar om hur väl dina värderingar speglar ditt ledarskap och följaktligen dina handlingar, att leva som du lär. Processen sätter fokus på att aktivera dig i de förändringar som du vill förverkliga i ditt liv. De kan vara små eller stora. Du sitter i förarsätet och bestämmer riktningen.

Viktiga frågor

I Coaching for Change berör vi frågeställningar så som:

 • Vad är viktigast för mig? Vilka intentioner skulle stödja mig i att leva det livet som jag inners inne önskar?
 • Vilka värderingar är essentiella för mig i mitt ledarskap? Vad får mig att känna mig levande?
 • Inom vilka områden känner jag att jag har fastnat och undviker att agera?
 • Vilka gamla förhållningssätt är det dags att släppa taget om?
 • Vilka nya vanor skulle stödja mig och mina intentioner i livet?
 • Vem eller vilka skuldbelägger jag? När är jag ett offer? Vad behöver jag acceptera, släppa taget om eller förlåta för att kunna hämta kraft?

Olika områden för coachprocessen

All förändring behöver utgå från hur verkligheten ser ut just nu. Områden vi kan ha i fokus för coachingen är:

 • Utmaningar i mitt arbetsliv och ledarskap
 • Längtan efter mening, driv och äventyr i livet
 • Brist på djupare tillfredsställelse och glädje
 • Stress och utmattning
 • Brist på tid och resurser
 • Att sätta sunda gränser – kunna säga ”nej”
 • Att möta och stå stadig i konflikter

Vad krävs av dig?

Ditt personliga val att fullt ut delta och att aktivt praktisera nya förhållningssätt och vanor vartefter som processen utvecklas.

Information Coaching for Change

Kontaktpersoner och coacher

Anna-Eva Lohe
0708 – 27 67 53
anna-eva@nextstopyou.se

 

Marie Kaufmann
0706 – 57 46 77
marie@nextstopyou.se

Peter Spang
0049 178 637 1623
peter@nextstopyou.com

 

Start

Coaching for Change startar löpande i överenskommelse med din coach.

Processen inkluderar

7 coachsessioner om en timme med en av Next Stop You:s seniorcoacher.

Avgift

13 500 SEK ex. moms

Anmälan

Du anmäler dig genom att kontakta någon av våra coacher ovan.