Open Space-ledarutbildning

För banbrytande nya lösningar, stort engagemang och personligt ansvarstagande

Open Space är en metod som ger människor möjlighet att närma sig utmaningar och frågor utifrån sina egna perspektiv. Det är en metod som genom sin öppna form och tydliga struktur för människor närmare varandra, befäster och främjar nya relationer, strategiska lösningar, samarbetsformer och handlingsplaner.

Röster om Open Space-ledarutbildningen

”Ett helt nytt sätt att leda mig själv och andra. Så många nya förhållningssätt. Det har förändrat mitt sätt att se på ledarskap”

”Vi har gått igenom allt så grundligt att jag är trygg med mig själv”

”Jag tycker att det har varit inspirerande att lära sig en metod som man kan använda sig av i många olika situationer som kan få många att känna sig delaktiga”

Om utbildningen

Open Space-ledarutbildningen är baserad på Harrison Owens metod. Den tillhandahåller de verktyg och den kompetens som du behöver för att arbeta med Open Space. Den ger dig också en djupare förståelse för din roll som processledare i att frigöra kreativitet, engagemang och ansvarstagande i en grupp. Ditt personliga ledarskap är en del av utbildningen.

Utbildningen är 3,5 dagar. En 2,5-dagars workshop och därefter en uppföljningsdag några månader senare.Vid det första tillfället upplever du och lär dig grunderna i Open Space. Under de nästkommande månaderna leder du en egen Open Space-workshop på hemmaplan. Vid uppföljningsdagen fördjupar vi lärandet och förståelsen för rollen som Open Space-ledare.

 

Kursinformation Open Space-ledarutbildning

Kontaktpersoner

Anna-Eva Lohe
0708 – 27 67 53
anna-eva@nextstopyou.se

 

Marie Kaufmann
0706 – 57 46 77
marie@nextstopyou.se

Plats

Stockholm

Kursavgift

12 500 SEK

Betalning

I kursavgiften ingår kursdagarna, dokumentation, coaching under praktikperioden samt lunch och fika. Kursavgiften faktureras i samband med din anmälan.