Nyheter

2021-06-08

Future Café – en vitaminkick för organisationen

Ta chansen att låta oss leda ett Future Café med ett mindre team eller hela personalen på din arbetsplats. Under några inspirerande timmar kan ni vaska fram lärdomarna från pandemiåret, ge er själva en nystart efter semestrarna eller sätta ett nytt och inspirerande och skapande fokus för ert projekt.

The Future Caféä bygger på aktivt deltagande, en öppen dialog och tillåtelsen att låta bilden av en önskvärd och inspirerande framtid visa vägen. Låt våra erfarna animatörer Ulf Bley och Anna-Eva Lohe leda workshopen. Du behöver kunna avsätta 4 – 5 timmar och en lämplig grupp är ca 12 – 20 personer men vi kan vid behov anpassa formatet till mindre eller större grupper. Vi hjälper till att mejsla fram ett kraftfullt tema. Om det finns mer tid att ta i anspråk kan en mer detaljerad handlingsplan få växa fram och åtaganden bli än mer tydliga. Kontakta oss så skapar vi tillsammans.

Vid sista Stanna Upp-seminariet bjöd vi på ett smakprov, ett kort Future Café på Zoom som också är ett format som fungerar för denna form av skapande dialog mot handling.

Här kommer några kommentarer från deltagare:

”Tyckte mycket om temat Stanna Upp. Det gav mig en ny vinkling på affärsplan som speglar mig och mitt företag.”                                                                        Malin Ackerman

”Det var givande att pröva på Future Cafe som metod för att tänka nytt, både kreativt och konkret!”                                                                                                               Karina Tilling

”Jag tyckte det var ett mycket bra seminarium, bra upplagt i och med att det var olika delar där man kunde fundera och dela insikter och erfarenheter med andra efter att man lyssnat till föreläsning/inspiration. Det gav mig mycket att reflektera över och jag hoppas verkligen att det blir fler seminarier som man kan delta i. Det var lagom långt och atmosfären var väldigt tillåtande och avspänd.”                        Maria Andersson Ehde

Kontakta Anna-Eva Lohe eller Ulf Bley om du vill veta mer.

 

 

 

 

 

 

 

2020-05-06

Region Örebro län: Enhetsdag om regional utveckling

Den 27 februari genomförde Next Stop You en utbildningsdag för Enheten utbildning och arbetsmarknad i Region Örebro län.

Avsikten med dagen var att med fokus på regional utveckling fördjupa arbetsgemenskapen, öka kännedomen om kollegornas uppdrag samt få tid för reflektion kring hur att bemöta och stärka samverkan med interna och andra aktörer. Dagens upplägg var en blandning av input om verktyg i det regionala processledarskapet och reflektionsövningar i mindre och större grupper. Respons från gruppen var

”- Bra dag, vi behöver tiden att träffas på detta sätt”.

2020-04-15

Next Stop You leder workshops vid Uppsala Health Summit

Varje år arrangeras Uppsala Health Summit av Uppsala Universitet m fl. På Uppsala Slott samlas flera hundra deltagare från universitet, myndigheter, näringsliv, media och från många världsdelar för att finna nya vägar att tackla komplexa problem. I år var det inspirerande temat Healthy Urban Childhoods.

Ulf Bley designade och ledde två välbesökta workshops: ”Listen to the Kids!” respektive ”Social Inclusion and Empowerment in Urban Planning”. Det var fjärde året i rad som Ulf hjälpte arrangörerna att skapa framgångsrika och uppskattade workshops och samtal. Hör av dig till Ulf om du vill veta mer om Future Cafe workshop-metoden.

Mer om konferensen hittar du här https://www.uppsalahealthsummit.se/summit-2019/

 

2020-04-15

Utbildning inför totalförsvarsövning i Sverige

Under 2020 genomförs TFÖ 2020 – en totalförsvarsövning i Sverige. Next Stop You har på uppdrag av Länsstyrelserna utbildat de ansvariga personerna, som ska leda delar av TFÖ 2020, i mötes- och workshopledning. Ingela Regnell, Länsstyrelsernas nationella samordnare för TFÖ 2020, säger så här:

”Anna Eva och Marie är riktiga proffs! De ledde oss på ett pedagogiskt sätt genom utbildningen och bjöd in till ett aktivt deltagande och upplevelsebaserad inlärning. De bidrog även med egna erfarenheter. Samtliga deltagare från Länsstyrelserna var nöjda med dagarna och kände sig mycket behjälpta av utbildningsinnehållet och erfarenhetsutbytet deltagarna emellan. Totalt sett tre mycket lyckade dagar! Vi har redan fått återkoppling att metodik och tipsen som gavs används nu när Länsstyrelserna leder övningarna”

 

2020-04-15

Saco:s framtidsutredning

Sedan i höstas har Next Stop You genom Marie Kaufmann ett uppdrag för Saco i att leda Sacos framtidsutredning. Framtidsutredningen handlar om hur Saco ska utveckla sig och möta utmaningar som minskat fackligt engagemang och försvagning av den svenska partsmodellen; en process som involverar alla Sacos medlemsförbund och även externa parter. Så här skriver Saco:s i sitt pressutskick: 

”Smedja” ska ta Saco till framtiden
Akademikerförbundens centralorganisation Saco kör igång ”Framtidssmedjan”. Smedjan är en del i ett större utvecklingsarbete som Saco jobbar med just nu.

– Vi växer, men vi ser också att vi inte kan stanna upp. Vi måste fortsätta att utvecklas och som federation organisera ännu fler. Vi ser att den fackliga rörelsen på olika plan måste omformulera sig, säger Sacos kommunikationschef Emma Nilsson.

Hon berättar att Saco också har sina utmaningar.

– Det finns hot mot partsmodellen. Fackförbunden har inte hängt med i digitaliseringen. Och det finns grupper som står utanför fackförbunden, som alltför många unga och utrikes födda. Saco ska ligga i framkant och ingjuta facklig framtidstro.

LO finansierar tankesmedjor som Arena Opinion och Tiden. TCO kör tankesmedjan Futurion. Saco saknar en tankesmedja. Dock är Framtidssmedjan inte att likna vid en gängse tankesmedja. Den är snarare en del av en större framtidsutredning som Saco genomför, under ledning av Marie Kaufmann. Utredningen ska under våren lägga förslag på hur Saco ska utvecklas på längre sikt

– Det blir en dialogpunkt för alla förbunden. Avsikten med Framtidssmedjan är att Sacofederationen gemensamt ska forma ställningstaganden och förslag kring hur vi kan och vill utveckla vår federation till att bli en ännu mer relevant aktör inför framtiden.

Kontakta mig!

  1. Om du vill bli kontaktad av oss – skriv in din kontaktinformation nedan, och vi hör av oss till dig så snart vi kan.
Adress
 


Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!