Nyheter

2020-05-06

Region Örebro län: Enhetsdag om regional utveckling

Den 27 februari genomförde Next Stop You en utbildningsdag för Enheten utbildning och arbetsmarknad i Region Örebro län.

Avsikten med dagen var att med fokus på regional utveckling fördjupa arbetsgemenskapen, öka kännedomen om kollegornas uppdrag samt få tid för reflektion kring hur att bemöta och stärka samverkan med interna och andra aktörer. Dagens upplägg var en blandning av input om verktyg i det regionala processledarskapet och reflektionsövningar i mindre och större grupper. Respons från gruppen var

”- Bra dag, vi behöver tiden att träffas på detta sätt”.

2020-04-15

Next Stop You leder workshops vid Uppsala Health Summit

Varje år arrangeras Uppsala Health Summit av Uppsala Universitet m fl. På Uppsala Slott samlas flera hundra deltagare från universitet, myndigheter, näringsliv, media och från många världsdelar för att finna nya vägar att tackla komplexa problem. I år var det inspirerande temat Healthy Urban Childhoods.

Ulf Bley designade och ledde två välbesökta workshops: ”Listen to the Kids!” respektive ”Social Inclusion and Empowerment in Urban Planning”. Det var fjärde året i rad som Ulf hjälpte arrangörerna att skapa framgångsrika och uppskattade workshops och samtal. Hör av dig till Ulf om du vill veta mer om Future Cafe workshop-metoden.

Mer om konferensen hittar du här https://www.uppsalahealthsummit.se/summit-2019/

 

2020-04-15

Utbildning inför totalförsvarsövning i Sverige

Under 2020 genomförs TFÖ 2020 – en totalförsvarsövning i Sverige. Next Stop You har på uppdrag av Länsstyrelserna utbildat de ansvariga personerna, som ska leda delar av TFÖ 2020, i mötes- och workshopledning. Ingela Regnell, Länsstyrelsernas nationella samordnare för TFÖ 2020, säger så här:

”Anna Eva och Marie är riktiga proffs! De ledde oss på ett pedagogiskt sätt genom utbildningen och bjöd in till ett aktivt deltagande och upplevelsebaserad inlärning. De bidrog även med egna erfarenheter. Samtliga deltagare från Länsstyrelserna var nöjda med dagarna och kände sig mycket behjälpta av utbildningsinnehållet och erfarenhetsutbytet deltagarna emellan. Totalt sett tre mycket lyckade dagar! Vi har redan fått återkoppling att metodik och tipsen som gavs används nu när Länsstyrelserna leder övningarna”

 

2020-04-15

Saco:s framtidsutredning

Sedan i höstas har Next Stop You genom Marie Kaufmann ett uppdrag för Saco i att leda Sacos framtidsutredning. Framtidsutredningen handlar om hur Saco ska utveckla sig och möta utmaningar som minskat fackligt engagemang och försvagning av den svenska partsmodellen; en process som involverar alla Sacos medlemsförbund och även externa parter. Så här skriver Saco:s i sitt pressutskick: 

”Smedja” ska ta Saco till framtiden
Akademikerförbundens centralorganisation Saco kör igång ”Framtidssmedjan”. Smedjan är en del i ett större utvecklingsarbete som Saco jobbar med just nu.

– Vi växer, men vi ser också att vi inte kan stanna upp. Vi måste fortsätta att utvecklas och som federation organisera ännu fler. Vi ser att den fackliga rörelsen på olika plan måste omformulera sig, säger Sacos kommunikationschef Emma Nilsson.

Hon berättar att Saco också har sina utmaningar.

– Det finns hot mot partsmodellen. Fackförbunden har inte hängt med i digitaliseringen. Och det finns grupper som står utanför fackförbunden, som alltför många unga och utrikes födda. Saco ska ligga i framkant och ingjuta facklig framtidstro.

LO finansierar tankesmedjor som Arena Opinion och Tiden. TCO kör tankesmedjan Futurion. Saco saknar en tankesmedja. Dock är Framtidssmedjan inte att likna vid en gängse tankesmedja. Den är snarare en del av en större framtidsutredning som Saco genomför, under ledning av Marie Kaufmann. Utredningen ska under våren lägga förslag på hur Saco ska utvecklas på längre sikt

– Det blir en dialogpunkt för alla förbunden. Avsikten med Framtidssmedjan är att Sacofederationen gemensamt ska forma ställningstaganden och förslag kring hur vi kan och vill utveckla vår federation till att bli en ännu mer relevant aktör inför framtiden.

2019-09-30

Next Stop You helps Swiss theater join their vision and values 

Next Stop You has recently been involved in an exciting project for Theater Basel. Theater Basel is Switzerland’s largest theatre working in three distinct art forms; Opera, Theatre and Ballet. For a total of five days, Peter Spang has led an initial process to gather the group around joint vision and values. 25 internal leaders from the three art disciplines and from the administration participated and they will now continue to develop Theater Basel into a theatre that – among other goals – involve and engage the local community.

– I think that their investment one year before the new intendant begins is admirable och quite unusual in the field of arts. It will be interesting to follow their progress, says Peter.

 

Kontakta mig!

  1. Om du vill bli kontaktad av oss – skriv in din kontaktinformation nedan, och vi hör av oss till dig så snart vi kan.
Adress
 


Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!