Ledarskapscoaching

Coaching för entreprenörer, ledare och chefer som behöver utveckla nya insikter och ny kunskap för att leverera toppresultat i viktiga projekt och initiativ

Coaching for oss är ett utrymme för intensiv reflektion, lärande och återhämtning. En plats där ett nästa utvecklingssteg kan startas och följas upp. En timeout där professionella, personliga och framtida utmaningar får det utrymme som behövs för att skapa verkliga genombrott.

“Jag upplevde att jag snabbt blev förstådd av min coach. Jag blev stöttad att gå utanför mitt vanliga sätt att tänka. Det hjälpte mig att se hur jag kan utmana mig själv och andra i en positiv riktning”

Thekla Larsson,
chef, Helsingborgs stad

Teman som vi utforskar är:

  • Ledarskap
  • Kommunikation
  • Skillnaden mellan tekniskt och adaptivt arbete
  • Maktdynamik
  • Politiska och strategiska dimensioner
  • ”Arbetsflykt” – när vi undviker att göra det arbete som är viktigast
  • Tid och brist på tid
  • Kropp, hälsa och kompensationsbeteenden

”Coachingen har gjort verklig skillnad för mig. Jag har det allra största förtroendet för min coach som är en unik person; kompetent, strategisk, intuitiv and med fantastiskt psykologisk och emotionell medvetenhet. Excellent!”

Erika Svensson,
utvecklare ledarskap och hållbarhet, Ledarna 

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Kontakta oss här.

Anna-Eva Lohe

Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!

Kontakta mig!

  1. Om du vill bli kontaktad av oss – skriv in din kontaktinformation nedan, och vi hör av oss till dig så snart vi kan.
Adress