Regional utveckling

Vi är engagerade för att stödja regioner i deras utveckling; att aktivera ett regionalt ledarskap. Vi ser kraften i att samla olika aktörer så att de kan dela med sig av sin kompetens och skilda intressen till nytta för hela regionen. Det krävs en kritisk massa av nyckelaktörer i en region för att få det att hända! Konsten är att få människor att skapa och leda tillsammans.

Next Stop You agerar som strategisk partner i

  • utformning, design och ledning av regionala förändringsprocesser
  • processledning av workshops
  • coaching av nyckelaktörer

En av de största utmaningarna som vi ser är att nå ett brett och aktivt regionalt ägarskap av det nya, det vill säga en hög nivå av ansvarstagande som delas av många.

Next Stop You har stor erfarenhet av att stödja regionala utvecklingsprocesser. Vi vet vad som krävs för att utforma nya regionala strategier och visioner, och hur man involverar och aktiverar nyckelpersoner som representerar olika intressen. Slutresultatet, som kan vara ny vision eller en strategi, blir av högre kvalitet när många perspektiv har blivit fullt ut representerade.

En viktig ansats i vårt sätt att arbeta är att vi också inkluderar de egna ledarutmaningar som deltagarna själva står inför i att leda mot det nya. Genom att inkludera dessa blir processen mer verklig och det regionala ledarskapet aktiverat.

Vi ser fram emot att höra ifrån er.

Kontakta oss

Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!

Kontakta mig!

  1. Om du vill bli kontaktad av oss – skriv in din kontaktinformation nedan, och vi hör av oss till dig så snart vi kan.
Adress