Processledning

Att forma och bli formad samtidigt

För oss innebär processledning att ge människor utrymme att bli hörda, uttrycka sig och att bidra med sina idéer. Det innebär att välja relevanta metoder och samtidigt vara öppen för att ändra utifrån det som växer fram.

  • Vi arbetar lyhört och fokuserat för att skapa tillit och nå effektiva resultat
  • Vi arbetar innovativt för att generera verkligt nya idéer
  • Vi arbetar på djupet för att nå och lösa underliggande utmaningar och konflikter.

Processledning är en konst. Även när vi använder etablerade metoder, så möter oss här det oförutsägbara, det okända – det som uppstår när människor skapar tillammans i kreativitet, passion och intensitet. De bästa lösningarna växer fram ur gruppens intelligens, en framväxande ny förståelse och samsyn där också olikhet får plats och brytas mot varandra. Att vägleda gruppens intelligens kräver skicklig processledning.

Det är anledningen till att vi inte använder manualer från bokhyllan utan istället börjar med att sätta oss in i avsikten med initiativet. Ofta startar vi med en intervjuprocess. Därifrån skapar vi en design tillsammans med kunden, en design som utmanar på rätt nivån. Inte för låg och inte ambitiös. Vi använder och kombinerar relevanta och lämpliga metoder, tekniker och verktyg, skräddarsydda specifikt för kundens situation.

Vi tillämpar ett adaptivt förhållningssätt på så sätt att vi tillåter workshopen att formas efter det som människor tar upp när de möts och börjar skapa tillsammans. Samtal, lösningar och resultat blir då mer verkliga. Ansatsen att som processledare forma och att samtidigt bli formad skiljer sig från mer konventionella metoder där man applicerar och håller sig till en given plan.

Vi är nyfikna på att höra ifrån dig!

Ta kontakt här.

Kontakta mig!

  1. Om du vill bli kontaktad av oss – skriv in din kontaktinformation nedan, och vi hör av oss till dig så snart vi kan.
Adress
 


Aktuellt

Aktuella ledarskapsprogram,
metodutbildningar och workshops.

 

Till kalendariet!

Kunder & referenser

Klicka här för att läsa vad våra kunder och deltagare säger om oss, och vilka vi har samarbetat med!