Teoretisk grund

Vår syn på processer är att de utgörs av mänskliga relationer. En duktig ledare har relevanta metoder, god självkännedom och kan leda de mänskliga relationerna som krävs för att nå målet för förändringsprocessen. Samtidigt som delaktighet, ägarskap och ledarskap aktiveras. Graden av komplexitet är ofta hög och att leda in i det som växer fram är det som utmanar då det alltid inkluderar det okända, det vi ännu inte kan förutse eller planera för.

Forskare och tänkare som vi baserar vårt arbete på i synnerhet är professor Ralph Stacey och hans synsätt kring komplexitet, självorganisering och mänskliga relationer som grunden för hur organisationer formas (complex responsive procesess of relating). Professor Ronald Heifetz och hans synsätt kring adaptiva och tekniska utmaningar och förmågan att ställa de svåra, verkliga frågorna som ett primärt fokus för en ledare. Vår utgångspunkt är människan och hennes behov av att uppleva genuin tillhörighet och sammanhang.

Vi refererar till socialpsykologen Axel Honneth som lyfter fram människans grundläggande behov av att bli erkänd och sedd för den hon är. Ju starkare vi kan skapa denna grund desto större möjlighet har det demokratiska samhället möjlighet att utvecklas. Hannah Arendt, politisk filosof, som resonerar om människans villkor, det onda och det goda, betydelsen av förlåtelse och förutsättningarna för att vara i handling kring det som djupast berör oss.

Andra forskare och författare vi arbetar med utgångspunkt ifrån är Thomas Jordan samt Kerstin Ljungström i vårt konfliktarbete, till Harville Hendrix och Helen LaKelly Hunt i vårt imago-terapeutiska arbete, Harrison Owen samt Peggy Holeman kring självorganisering och i vår förståelse kring att leda i det som växer fram.

Vi har också formats av och tagit existentiella intryck av ledare såsom Thich Nhat Hanh, Veeresh Yuson Sanchez, Brandon Bays, Rupert Spira, Raman Maharshi vilket präglar vår syn på människan, hennes sammanhang och oss själva.

Ett urval av litteratur:

  • Beslut, Karin och Nils Brunsson
  • Engaging Emergence, Peggy Holeman,
  • Getting the Love You Want, Harville Hendrix och Helen LaKelly Hunt
  • Konflikter i arbetslivet, Kerstin Ljungström
  • Leadership without Easy Answers, Ronald Heifetz
  • Open Space Technology, Harrison Owen
  • Strategic Management and Organisational Dynamics, Ralph Stacey
  • The Emergence of Leadership, Douglas Griffin
  • The Human Condition, Hannah Arendt
  • The Struggle of Recognition, Axel Honneth