Vitsord

”Till en början var det mycket tanke och planering som låg bakom varje möte. Nu sitter det i ryggmärgen. Och jag har också blivit tryggare i att våga lita på processen framåt och ibland vika från min plan.”

Anette Höög, Stockholms stad

”Igenkänningsfaktorn var hög och det skapade både trygghet och förtroende hos mig. Jag har gått andra utbildningar tidigare som mer har fokuserat på specifika metoder och vissa element i processledningen. Här fick jag ett ramverk för hur allt hänger ihop, från början till slut.”

My Sellberg, Stockholm Resilience Centre

”Jag är ofta nöjd med samarbetet och relationen med konsulter. Men ibland går det bortom bara nöjd… Det jag upplever som styrkan i samarbetet med Next Stop You är det professionella i kombination med det mycket personliga mötet. Förmågan att lyssna på vår organisations behov och förutsättningar, för att i dialog diskutera insatser, är en av de absolut viktigaste förmågorna som jag uppskattar med Next Stop You. Det skapar trygghet och tillit till förmågan att med deras stöd hantera komplexa frågor.”

Roger Svanborg, verksamhetschef Storsthlm

”Kunskapen som ni delar görs med en approach, ton och takt som i kombination inte kan vara annat än receptet på framtida ledarskap. Jag är övertygad om att det här förhållningssättet till ledarskap och ert utövande, är fundamentet för att faktiskt lyckas bedriva effektiva processer. Så glad och tacksam att jag har fått vara med om det.”

Catti Sammelin, kommunikatör Länsstyrelsen Kronoberg

”Att samarbeta med Next Stop You är som att alltid ha två extra kollegor, dom där riktigt fina kollegorna som man alltid kan vända sig till för stöd och råd. Att vi delar värderingar och syn på vikten av att se människan i alla processer vi arbetar med gör att jag känner stort förtroende och jag vet att vi alltid landar rätt till slut i våra samtal. Styrkorna som Marie och Anna-Eva har, och delar med sig av, är en unik kombination av kunskap om processledning och utvecklingsarbete med ett väldigt professionellt och varmt förhållningssätt till alla dom möter. Samarbetet med dom har betytt otroligt mycket för mig både som chef och ledare men också som Karin.”

Karin Hermansson, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län

”I started seeing Peter as a personal coach. We had an instant bond. My first impression of him was that he is a very big man. I later learned that his body is large because it has to house his tremendous mind and his ever-open and compassionate heart. We formed an instant bond. I opened up to him in a matter of minutes.”

Assaf Bernstein, Movie Director, Isreal

”Utmanande och inspirerande. Metoden att aktivera ledarskap hjälpte både mig och andra. Jag fick vägledning att autentiskt reflektera och växa personligen, genom fokus på mina egna styrkor och värderingar, aktiv feedback och metodiskt stöd. Genom en hög nivå av emotionell intelligens så guidade mig min coach att kunna uppskatta olikheter i människor och tillvägagångssätt och att omsätta idéer till handling.”

Erika Svensson, Ledarna

”Den processledarutbildningen som vi gick var oerhört bra och värdefull för mig och vår arbetsgrupp. Det är den bästa ledarutbildning som jag har gått. Vi fick med oss många bra verktyg och modeller, men samtalen och övningarna och på det sätt de genomfördes var det som gjorde kursen unik. Kursen har stärkt oss i det rätt så svåra uppdraget med att processleda i samverkan med andra. Med kunskap och på ett ärligt och engagerande sätt var kursledarna oerhört bra på att skapa dialog och rörelse med och mellan deltagarna.”

Birgitta Markusson, regionbibliotekschef, Region Norrbotten

“It was a chance to reside in spaciousness, in nature, to reconnect to myself through the land. The campfire and facilitation focused the experience, and it was very warmly held by the group. Ulf works with a calm, warm approachability, very much grounded in the nature he clearly loves.”

Matilda Bradford, deltagare vid Lägerelden, Candor, Cornwall

”Allt ni gör är så väl genomtänkt, samordnat och flexibelt. Jag är verkligen glad över att jag kunde delta i detta givande program och uppleva ert professionella hantverk.”

Anna-Carin Magnusson, utvecklingschef, ÖBO

”Anna-Eva lyckas skapa en trygg atmosfär där vi vågar blotta våra innersta känslor och sår för varandra. Hon gör det utan att döma och med kärlek, humor och kreativitet. Vi känner oss alltid närmare varandra efter en session.”

Mira och Peter