Coaching for Change

Startdatum
Startar löpande

Välkommen till en professionell coachprocess för dig som vill integrera nya vanor i ditt liv och ledarskap. När gapet blir för stort mellan dina grundläggande värderingar och det sätt som du lever och leder ditt liv på, då växer behovet av verklig förändring.

Att befinna sig mitt i en förändringsprocess kan vara roligt, men oftare obekvämt och utmanande. Även när vi vet vad vi vill förändra är det svårt att åstadkomma det på egen hand.

När vi medvetet har oss an Coaching for Change, sker förändring i takt med att vi nyfiket engagerar oss och ger processen vår uppmärksamhet. Att stå upp för det vi innerst inne tror på både för oss själva och för helheten, gör oss mer närvarande och autentiska.

Coaching for Change är en process om 7 coachsessioner som handlar om hur väl dina värderingar speglar ditt ledarskap och följaktligen dina handlingar, att leva som du lär. Du aktiverar dig i de förändringar som du vill förverkliga i ditt liv. De kan vara små eller stora. Du sitter i förarsätet och bestämmer riktningen.

I Coaching for Change berör vi frågor som:

  • Vad är viktigast för mig? Vilka intentioner skulle stödja mig i att leva det liv som jag innerst inne önskar?
  • Vilka värderingar är essentiella för mig i mitt ledarskap? Vad får mig att känna mig levande?
  • Inom vilka områden har jag fastnat och undviker att agera?
  • Vilka gamla förhållningssätt är det dags att släppa?
  • Vilka nya vanor skulle stödja mig och mina intentioner i arbetet och i livet i stort?

Varmt välkommen att kontakta oss om du berörs av vår inbjudan.

Datum

Startar löpande i överenskommelse med din coach
7 tillfällen à 75 minuter

Plats

Telefon, Zoom eller efter överenskommelse

Kontakt

Anna-Eva Lohe
0708 – 27 67 53
anna-eva@nextstopyou.se

Marie Kaufmann
0706 – 57 46 77
marie@nextstopyou.se

Peter Spang
+49 178 637 1623
peter@nextstopyou.com

Pris

13 500 ex. moms