Relationsutveckling

Att se relationen till andra som ett lärande är ett förhållningssätt som är lätt att kliva in i och axla så länge som det går bra och inte utmanar alltför mycket.

Personlig utveckling och det inre arbetet inkluderar utmanande och ibland tillspetsade situationer, mönster och rädslor som oundvikligt aktiveras genom livet och i våra relationer, oavsett om det gäller den romantiska relationen, familj och vänner eller till chef och andra medarbetare. När det börjar skava och beteenden hos den andre börjar irritera och ta energi ifrån oss, då krävs ibland extra vakenhet och mod för att stå kvar och reda ut det som inte fungerar.

Vi vet alla att ett av våra djupaste behov är att få vara nära, tillhöra, bli sedd, uppskattad och älska. Inget kan i stunden upplevas så tillfredställande som detta. I parrelationen skruvas denna förväntan upp än mer – äntligen! Och vi går lätt vilse när förälskelsens hetta byts ut mot vardag.  Övertygelsen och tron om att den andre har och kan ge just det till ”mig” som jag själv saknar, är svår att ge upp. Den kan förblinda och övertyga oss om att bristen på upplevelsen av närhet handlar om den ”andre”. I de romantiska relationerna verkar det ibland inte finnas gränser för hur våra destruktiva tankar, känslor och reaktioner, kan förstöra de mest intima stunderna med vår partner. Kanske ger vi upp, tror på våra dömanden, övertygade om att vi har rätt, sluter oss och riktar omedvetet sökarljuset bort från relationen i hopp om att finna vad vi söker någon annan stans.

Detta är en process som vi omedvetet tenderar att repetera i de relationer som är viktig för oss. I ljuset av detta kan man säga att denna ”repetition” och smärtan som den aktiverar, för oss till den platsen där vi kan välja att titta inåt, växa som människor och ta vara på de enorma resurser som bor inom oss och som blir tillgängliga när det omedvetna förs upp mot ljuset.

Next Stop You erbjuder olika former av relationsutvecklingsstöd i en coachande eller terapeutisk inramning. Genom Imago relations- och parterapi upptäcker vi att vår vän, partner eller kollega är en viktig del på vägen att utvecklas och mogna som människa. Genom samtal, där ni båda (eller fler) är närvarande, kliver vi in i det som inte alltid är lätt men som kan bli begripligt på ett sätt som läker, befriar och för er närmare varandra.

 

Hör av dig till oss så berättar vi mer!