Grupputveckling

Grupputveckling handlar ofta som vi ser det om att stärka tillit och förtroende. Ju starkare tillit desto större utmaningar kan gruppen möta. Vi hjälper dig gärna att vägleda gruppen i en process för att nå dit.  Så att gruppen med bibehållen energi kan omfatta nya omständigheter som att nå nya mål eller ambitioner. Att fördjupa tillhörighet och värderingar. Vi tar ställning för kraften i gruppen och för respekten för varje person. Verklig grupputveckling utifrån från ett verkligt nuläge, och ger plats för allas inre motivation att bidra i processen.